Yüksek Performanslı Deniz Platformları Doktora Programı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, üniversitemizin kuruluşundan beri en uzun süre mezun vermiş Mühendislik Fakültesi lisans bölümümüzdür. Lisans mezunlarımızdan ve sektörde çalışan diğer genç mühendislerden gelen talebi karşılamak üzere, Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde Yüksek Performanslı Deniz Platformları Lisansüstü Programları başlatılmıştır.  Amacımız, bu lisansüstü programlarımızdan mezun olan mühendisleri, gemi inşa sektöründeki tasarım ve üretim aşamalarında ileri mühendislik metotlarını kullanabilen, teorik bilgilerini sektörel problemlere uygulama yeteneğine sahip, sektörün uluslararası arenada rekabetçi olabilmesi için gerekli becerilere sahip, uzman, yenilikçi, araştırmacı ve yaratıcı mühendisler olarak yetiştirmektir. Sektörde çalışmakta olan, ama bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen, mühendislik becerilerini yükseltmek isteyen genç mühendislerin bu programlardan faydalanabilmesi için, mümkün olan her durumda, lisansüstü derslerin haftalık ders programlarına mesai saatlerinin dışında yerleştirilmesine özen gösterilmektedir.

Yüksek Lisans Programı kapsamında, yüksek performans özelliğine sahip tüm deniz araçlarının tasarımı ve mühendislik analizlerinin ileri mühendislik metotları ile gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı aktarılmaktadır. Yüksek Lisans tez çalışması konuları, tercihen üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, sektör içinde ihtiyaç duyulan teknik eksikliklerin giderilmesi, ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi, yeni ve etkili tasarım yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi ile ilişkilendirilmektedir.

Doktora programında ise, Yüksek Performanslı Deniz Platformlarının hidromekanik, aeromekanik, yapısal analiz, yeni malzemelerin mekaniği, yeni üretim metotları gibi alanlarda gerektirdiği en ileri araştırma-geliştirme faaliyetlerinin, yine tercihen üniversite-sanayi işbirliği içinde yapılması sağlanmaktadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği – Yüksek Performanslı Deniz Platformlar Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ilgili temel bilim ve mühendislik alanlarından öğrenci alınmaktadır. Bu alanlardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği,Matematik, İstatistik, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinelerı Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Deniz Harp Okulu İlgili bölümleri

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Saydam (Anabilim Dalı Başkanı) zsaydam@pirireis.edu.tr