PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyıllarında aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Yatay Geçiş Yolu ile öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

  • Bağlı bulunduğu Tezli Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
  • Bağlı bulunduğu Tezsiz Yüksek Lisans Programında en fazla 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
  • Bağlı bulunduğu Doktora programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi
  • Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan  dersleri  ve notları gösterir belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi.
  • Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) ALES notu 55, ALES eşdeğeri olan GRE sonuç belgesi  de kabul edilebilir. (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi)
  • İki referans mektubu. (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)
  • İngilizce yeterliliğini gösterir ve YÖK tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (aslı ibraz edilmek şartıyla  fotokopisi).
  • Yukarıdaki belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra, Enstitüye; Güz Yarıyılı için en geç 15 Ağustos 2022 ve Bahar Yarıyılı için en geç 16 Ocak 2023 tarihine kadar teslim edilecektir.

ALES /GRE belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.