T.C. PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        Değerli Öğrenci Adayı,
        Piri Reis Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için aşağıdaki programlara başvurular kabul edilecektir.

 1. İşletme (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
 2. Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
 3. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)
 4. İşletme ( İngilizce ) Doktora Programı

 

 PROGRAMLAR:

 • İŞLETME(MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS programının eğitim dili Türkçe’dir ve 3 akademik dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler ilk 2 dönemde10 dersi tamamlamak ve son dönemde “Bitirme Projesi”ni yazmakla yükümlüdürler.

           Detaylar İçin graduate.pirireis.edu.tr/files/MBA_YL_Program-yeni.pdf

 

 • DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS programının eğitim dili İngilizce’dir ve program 4 akademik dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler ilk 2 dönem toplam 8 dersi tamamlamak ve son 2 dönem akademik birikimlerini gösteren bir tez yazmakla yükümlüdürler. Bu program özellikle denizcilik firmalarında ve denizcilik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren farklı sektörlerden firmalarda kariyerlerine devam etmeyi planlayan öğrencilere yöneliktir. Bu program uzman öğretim üyesi kadrosu ve tezli olması nedeniyle “akademik kariyer” yapmayı hedefleyen öğrencilere de imkan sunmaktadır.

          Detaylar İçin graduate.pirireis.edu.tr/files/SBE_DIE_TR.pdf

 

 • LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS programının eğitim dili Türkçe’dir ve 3 akademik dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler ilk 2 dönemde10 dersi tamamlamak ve son dönemde “Bitirme Projesi”ni yazmakla yükümlüdürler.

          Detaylar İçin graduate.pirireis.edu.tr/files/ltzy_yl_dersprogram.pdf

       

 • İŞLETME (İNGİLİZCE) DOKTORA  programının eğitim dili İngilizce'dir. Program lisans ve yüksek lisans mezunlarının başvurularına açıktır.

 BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

 • Ayrıca her programda farklı alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlayan seçmeli dersler mevcuttur. Temel hedefimiz öğrencilere mesleki, akademik ilgi ve birikimlerine paralel farklılaşma imkânı sunmaktır. 
 • Tezli yüksek lisans programları için asgari 55 ALES (EA) puanı gerekmektedir. Yüksek lisans mezunları için doktora programına başvurularda asgari 70 ALES (EA), lisans mezunları için doktora programına başvurularda asgari 80 ALES (EA) gerekmektedir.
 • İşletme (İngilizce) Doktora programı için 65 YDS veya muadili bir puan gereklidir. İngilizce olan yüksek lisans programları için de ayrıca Üniversitemizin Hazırlık Bölümü tarafından yapılacak seviye sınavından veya KPDS, YDS, ÜDS sınavlarından en az 60 puan; veya TOEFL IBT sınavından en az 72 ve PTE Akademik sınavından en az 55 almak ve belgelemek zorunluluğu vardır.
 • Başvuru şartlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

           graduate.pirireis.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-basvuru-ve-kontenjanlar

 • Ödeme ve burs bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

           graduate.pirireis.edu.tr/images/pdf/sbe_burslar.pdf


Diğer sorularınız için Enstitü Sekreterliği irtibat bilgileri:
Saadet TANRIKULU

Enstitü Sekreteri

0216 581 00 50
Dahili: 1229
E-Posta: stanrikulu@pirireis.edu.tr
graduate.pirireis.edu.tr