Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Kadrosu

UNVANI ADI SOYADI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Oral ERDOĞAN(Öğr. Üyesi-Rektör) oerdogan@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. Taner BERKSOY (Öğr.Üyesi, Sos.Bil.Ens.Md, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı) tberksoy@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. S.Kaya ARDIÇ (Öğr. Üyesi, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölüm Başkanı) skardic@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. Nazım ENGİN (Öğr. Üyesi-Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı) nengin@pirireis.edu.tr
Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU (Öğr. Üyesi, Rektör Yardımcısı, İİBF Dekanı) easlanoglu@pirireis.edu.tr
Prof. Dr Paul B. BENNETT (New York Merkez Bankası, FED, Eski Başkan Yrd.)  
Doç. Dr. Ufuk ÇAKMAKÇI (Öğr. Üyesi) mucakmakci@pirireis.edu.tr
Prof. Dr A. Zafer ACAR (Öğr. Üyesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölüm Başkanı) azacar@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. Engin KURUN (Öğr. Üyesi) ekurun@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. Batuhan KOCAOĞLU (Öğr. Üyesi) bkocaoglu@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. B. Can KARAHASAN (Öğr.Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı) bckarahasan@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. Aykut ARSLAN aarslan@pirireis.edu.tr
Doç. Dr. S.Meral ÇAKICI  smcakici@pirireis.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KABADAYI KUŞCU zkuscu@pirireis.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Taner YALÇIN  tyalcin@pirireis.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emre ÇAKMAK  ecakmak@pirireis.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tutku Eker İŞÇİOĞLU teiscioglu@pirireis.edu.tr
Öğr. Gör. Kenan TATA ktata@pirireis.edu.tr