ÖN KAYIT İÇİN ADAYLARIN YAPMASI GEREKENLER,

Enstitü Web Sayfasında ONLINE BAŞVURU FORMU’nun Doldurulması,

Kesin kayıt için gerekli belgelerin mülakat saatinden önce Enstitü Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

Adayların kesin kayıt için bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

 

 

 

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

Enstitü Sekreterliği
Saadet TANRIKULU
Tel: 0216-5810050-1229
E-mail: stanrikulu@pirireis.edu.tr