Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Bologna Program Bilgisi

Enstitümüz bünyesindeki Makine Mühendisliği lisansüstü programı, öğrencilerini Isı-Akışkan ve Katı Cisimler Mekaniği alanlarında modern ve ileri mühendislik yöntemlerini kullanabilen, teorik bilgilerini etkin uygulama yeteneğine sahip mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Programımızdan çıkacak genç mühendislerimizin, uluslararası ortamda rekabet edebilecek seviyede, Türkiye’de ve dünyanın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda uzman mühendis olabilmelerini hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin takım çalışması, iletişim ve sistem entegrasyonu konularında da etkin mühendisler olmalarını istemekteyiz.

Lisansüstü Makine Mühendisliği programı,  bu mühendislik alanında makine tasarımını doğa dostu bir çevre için enerji üretimini ve tüketimini yüksek verimle yapabilecek ve dayanıklı süreç ve araçlar geliştirmek ve modern kontrol sistemlerini tasarımlarında kullanabilecek mühendislere gerekli alt yapıyı vermek için açılmıştır.  Programın temel dersleri, hem teorik hem de uygulama alanında, bu bilgilerin mühendislikte etkin bir şekilde ve nasıl kullanılabileceğini belirtecek şekilde tasarlanmaktadır. Tezler ulusal ve uluslararası alanda ve bu kapsamda etkin tasarım, uygulama ve süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirmesi doğrultusunda verilecektir.  Bu amaçla, Türkiye’de her tür üretim, ayrıca özel olarak gemi inşa ve genel deniz araçları üretimi alanlarında sektörlerden gelecek öneriler ve ihtiyaçlar doğrultusunda da araştırma ve geliştirme yapmak üzere ortak işbirliği ile proje temelli tezler verilecektir.

Piri Reis Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans programına belirli temel bilim ve mühendislik alanlarından öğrenci alınabilir. Bu alanlardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayar mühendisliği, Matematik, İstatistik, Matematik mühendisliği, Fizik, Fizik mühendisliği,

Malzeme mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Makine mühendisliği, Uçak mühendisliği, Mekatronik mühendisliği,

Gemi inşaatı ve Gemi makineleri mühendisliği, Gemi makineleri işletme mühendisliği, Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği, Deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz Harp Okulu’nun ilgili bölümleri

 

PÎRÎ REİS UNIVERSITY MECHANICAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM

(WITHOUT THESIS) IN THERMOSCIENCE & FLUID MECHANICS*

CURRICULUM

FIRST SEMESTER
Course Code
Course Name
T
U
L
Credit
ECTS
MECH 501
Fundamentals of Mechanical Engineering
-
 -
**
 
MECH 522
Advanced Thermodynamics
3
-
-
3
7.5
MECH 503
Advanced Mathematics
3
-
-
3
7.5
 
Elective Course - 1
3
-
-
3
7.5
 
Elective Course - 2
3
-
-
3
7.5
 
Elective Course - 3
3
-
-
3
7.5
Total ECTS: 37.5
SECOND SEMESTER
MECH 532
Numerical Methods in Fluid Flow and Heat Transfer
3
 -
 -
3
7.5
MECH 531
Transport Phenomena in Heat and Mass Transfer
3
-
-
3
7.5
 
 
Elective Course - 4
3
-
-
3
7.5
 
Elective Course - 5
3
-
-
3
7.5
 
Elective Course - 6
3
-
-
3
7.5
MECH 597
Term Project
4
-
-
0
20
Total ECTS: 57.5
THIRD SEMESTER
MECH 597***
Term Project
4
-
-
0
20
Total ECTS: 20

 

   Total Credit/ECTS: 30 / 95 ***

 

This course can be selected and completed in second semester. *Includes Compulsory and Elective Courses in Master of Science in Mechanical Engineering (without Thesis) Program. **This course will be given as a “2 weeks Module” in the beginning of the First Semester

 

PÎRÎ REİS UNIVERSITY MECHANICAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM (WITH & WITHOUT THESIS) IN THERMOSCIENCE & FLUID MECHANICS*

ELECTIVE COURSES

Course Code
Course Name
T
U
L
Credit
ECTS
MECH 519
Advanced Fluid Mechanics
3
-
-
3
7.5
MECH 520
Advanced Hydrodynamics
3
-
-
3
7.5
MECH 521
Aerodynamics and Compressible Flow
3
-
-
3
7.5
MECH 516
Viscous Flow 
3
 -
 -
3
7.5
MECH 523
Heat Conduction
3
-
-
3
7.5
MECH 524
Heat Convection
3
-
-
3
7.5
MECH 525
Heat Radiation
3
-
-
3
7.5
MECH 526
Fundamentals of Combustion
3
-
-
3
7.5
MECH 527
Turbomachinery  
3
-
-
3
7.5
MECH 514
Continuum Mechanics
3
-
-
3
7.5
MECH 528
Computational Fluid Dynamics
2
-
2
3
7.5
MECH 534
Renewable Energy Systems
3
-
-
3
7.5
MECH 535
Gas Dynamics
3
-
-
3
7.5
MECH 536
Fuel Cells
3
-
-
3
7.5
MECH 537
Heat Exchanger Design
3
-
-
3
7.5
MECH 538
Computer Aided Design and Optimization of Thermodynamic Cycles
3
-
-
3
7.