Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Enstitümüz bünyesindeki Makine Mühendisliği lisansüstü programı, öğrencilerini Isı-Akışkan ve Katı Cisimler Mekaniği alanlarında modern ve ileri mühendislik yöntemlerini kullanabilen, teorik bilgilerini etkin uygulama yeteneğine sahip mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Programımızdan çıkacak genç mühendislerimizin, uluslararası ortamda rekabet edebilecek seviyede, Türkiye’de ve dünyanın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda uzman mühendis olabilmelerini hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin takım çalışması, iletişim ve sistem entegrasyonu konularında da etkin mühendisler olmalarını istemekteyiz.

Lisansüstü Makine Mühendisliği programı,  bu mühendislik alanında makine tasarımını doğa dostu bir çevre için enerji üretimini ve tüketimini yüksek verimle yapabilecek ve dayanıklı süreç ve araçlar geliştirmek ve modern kontrol sistemlerini tasarımlarında kullanabilecek mühendislere gerekli alt yapıyı vermek için açılmıştır.  Programın temel dersleri, hem teorik hem de uygulama alanında, bu bilgilerin mühendislikte etkin bir şekilde ve nasıl kullanılabileceğini belirtecek şekilde tasarlanmaktadır. Tezler ulusal ve uluslararası alanda ve bu kapsamda etkin tasarım, uygulama ve süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirmesi doğrultusunda verilecektir.  Bu amaçla, Türkiye’de her tür üretim, ayrıca özel olarak gemi inşa ve genel deniz araçları üretimi alanlarında sektörlerden gelecek öneriler ve ihtiyaçlar doğrultusunda da araştırma ve geliştirme yapmak üzere ortak işbirliği ile proje temelli tezler verilecektir.

Piri Reis Üniversitesi Makine Mühendisliği yüksek lisans programına belirli temel bilim ve mühendislik alanlarından öğrenci alınabilir. Bu alanlardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayar mühendisliği, Matematik, İstatistik, Matematik mühendisliği, Fizik, Fizik mühendisliği,

Malzeme mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Makine mühendisliği, Uçak mühendisliği, Mekatronik mühendisliği,

Gemi inşaatı ve Gemi makineleri mühendisliği, Gemi makineleri işletme mühendisliği, Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği, Deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz Harp Okulu’nun ilgili bölümleri.