Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Dünyadaki sınırların kalktığı ve küreselleşmenin günümüz şartlarında önemini ve etkisini giderek göstermesi ile küresel rekabette geri kalmamak ve sahip olunan rekabet avantajlarını daha ileri boyutlara taşımak için firmalar ve hatta ülkeler tüm üretim endüstrilerin en önemli destekçilerinden birisi olan lojistik ve tedarik zinciri alanlarına yatırımlar yapmaktadırlar. İşletmelerin hammadde tedarikinden nihai tüketiciye kadar ve hatta ürün geri dönüşlerini de içeren bütün süreç boyunca ilişkili olan malzeme, ürün, hizmet ve bilgilerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesini içeren süreçleri kapsayan bu alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlara gereksinim her geçen gün artmaktadır.


Program alanın multidisipliner yapısı itibariyle sosyal bilimler ve mühendislik bilimlerine eşit ağırlık vermekte, alanında uzman öğretim elemanlarının katkısıyla sektörün ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi ve beceri kazandırılmış, tedarik zinciri yönetiminde uzman, güncel konulara hakim, analitik düşünebilen mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Mezunlarımız, almış oldukları eğitim sonucunda sayıları her geçen gün artmakta olan lojistik işletmelerinde, ulusal ve uluslararası organizasyonların lojistik ve tedarik zinciri departmanlarında ve bu alanlar ile yakından alakalı olan dış ticaret bölümlerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında, eğitim sektöründe saygın pozisyonlarda görev alabileceklerdir.