LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİMİ

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Vekil Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özgür AYBAR

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı


Işıl KILIÇ
Enstitü Sekreteri
Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü
Tel: +90 2165810050 /1229
Tel: +90 2165810051
E-mail: ikilic@pirireis.edu.tr
Ofis No: D1-Z10
 
Esra AKIN
Enstitü Öğrenci İşleri Memuru
Tel: +90 2165810050 /1629
E-mail: eakin@pirireis.edu.tr
Ofis No: B-Z01