LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİMİ

Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Vekil Müdür


Figen ÖZGEN
Enstitü Sekreteri
Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü
Tel: +90 2165810050 /1345
E-mail: figen.ozgen@pirireis.edu.tr
Ofis No: D1-Z10 
 
Esra AKIN
Enstitü Öğrenci İşleri Memuru
Tel: +90 2165810050 /1629
E-mail: eakin@pirireis.edu.tr
Ofis No: B-Z01