Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Üniversitemizde lisansüstü eğitimin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Enstitümüz var olan yüksek lisans ve doktora programlarının etkin ve çağdaş bir şekilde yönetiminden, Üniversitemizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yeni programların açılması için gerekli çalışmaların yürütülmesinden, araştırma faaliyetleri altyapısının lisansüstü eğitime entegre edilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

 

 

 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM SÜRELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA

  1. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Geçici Madde 1 ile halen lisansüstü programlarda öğrenci olanlar için daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami süre yeniden başlamış olup, yönetmeliğin 20 Nisan 2016 tarihinde yayınlandığı  ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar döneminin ortasında gelindiği dikkate alınarak, öğrenciler için yönetmelikte  yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016-2017 Güz yarıyılının esas alınması,
  2. Azami sürenin yeniden başladığı dikkate alınarak, öğrencilerin ders, yeterlilik, tez vb. hususlarda daha önceki başarısız oldukları sayı dikkate alınmadan yönetmelikte yer alan hakların öğrencilere verilmesi gerektiği ve ilişiklerinin kesilemeyeceği,
  3. Halen lisansüstü programa kayıtlı olan ve öğrenciler için AKTS kredileri, dersler vb. hususlarda söz konusu yönetmelik ile yapılan değişikliklerin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılından önce lisansüstü öğrenimlerine başlayan öğrenciler için uygulamanın aşağıdaki şekilde ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesine,

TEZLİ YÜKSEK LİSANS:

1-DERS AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER:

2016-2017 Güz Yarıyılında ders aşamasında olan öğrencinin, öğretim planında yer alan tüm kredili derslerini ve seminer dersini 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar tamamlaması gerekmektedir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  1. 2016-2017 Güz Yarıyılında Kredili derslerini ve seminer dersini kendisine verilen azamı 4 yarıyıl veya daha öncesinde tamamlayan öğrencinin ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar tez çalışması tamamlaması gerekmektedir. Bu süre sonunda tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

TEZ AŞAMASINDAKİ ÖĞRENCİLER

2016-2017 Güz Yarıyılında tez aşamasında olan öğrencinin tez çalışmasını 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar teslim etmesi gerekmektedir. Söz konusu dönem sonu itibari ile tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin mevzuat gereğince Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

  1. 2016-2017 Güz Yarıyılında Doktora programında kayıtlı ders aşamasında olan öğrencinin; öğretim planında yer alan tüm kredili derslerini ve seminerlerini (4 Yarıyıl) 2017-2018  Bahar yarıyılı sonuna kadar tamamlaması gerekmektedir. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

2-2016-2017 Güz Yarıyılında Derslerini belirlenen sürede içinde veya daha önceki yarıyıllarda tamamlayan, Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için tezini tamamlama süresi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı,

3-2016-2017 Güz Yarıyılında Doktora programına kayıtlı tez aşamasında olan öğrencilerin tezini tamamlama süresi; Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilenler için tezini tamamlama süresi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadardır.

Bu sürelerin sonunda tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.