İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA) (Tezsiz-Türkçe)

“İşletme Yüksek Lisans (MBA) Tezsiz-Programı” geleceğin yönetici adaylarının, çağdaş yönetim ve işletme üzerine oldukça ileri seviyede bir bilgi birikimi, üst düzey bir idari yeterlilik ve organizasyonlarda karşılaşılacak özel konular hakkında belli bakış açılarına sahip olmalarını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Buna yönelik olarak iktisat, işletme ve finans olmak üzere 3 ana bilim dalına ait dersleri içeren bir program hazırlanmıştır. Programın amacı;


Ulaştırma, denizcilik, mühendislik alanlarından ve üniversite mezunlarından gelen İşletme Yüksek Lisans eğitimi talebini önerilen program ile kapatabilmek, Çalışmakta olan adayların bağlı oldukları kurumlarda ek idari sorumluluklar alabilmesi için gerekli becerileri sağlamak, Programda yer alan grup çalışmalarından ve faaliyetlerden kazanılan bilgi ve tecrübenin adayın işletme-yönetim yeteneklerini üst düzey bir yeterliliğe taşımak.