İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA) (Tezsiz-Türkçe)

“İşletme Yüksek Lisans (MBA) Tezsiz-Programı” geleceğin yönetici adaylarının, çağdaş yönetim ve işletme üzerine ileri seviyede bilgi birikimi, üst düzey idari yeterlilik ve organizasyonlarda karşılaşılacak özel konular hakkında belli bakış açılarına sahip olmalarını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Buna yönelik olarak ekonomi, finans, yönetim, pazarlama, muhasebe olmak üzere işletme bilim dalının temelini oluşturan dersleri içeren bir program hazırlanmıştır.

Programın amacı; özellikle ulaştırma, denizcilik, mühendislik alanlarında eğitim almış mezunlardan gelen İşletme Yüksek Lisans eğitimi talebini önerilen program ile kapatabilmek; çalışmakta olan adayların bağlı oldukları kurumlarda yönetsel sorumluluklar alabilmesi için gerekli becerileri sağlamak; programda yer alan grup çalışmalarından ve faaliyetlerden kazanılan bilgi ve tecrübenin adayın işletme-yönetim-liderlik yeteneklerini üst düzey bir yeterliliğe taşımaktır.

Bu doğrultuda PRU MBA programı, derslerin vaka analizleri ile interaktif bir şekilde işlenerek özellikle finans ve reel sektörden çok sayıda tanınmış temsilcinin verdiği seminerlerle birlikte teori ve pratiği bir arada sunmaktadır. Program dili Türkçe’dir.