İşletme (İngilizce) Doktora  Programı

Hızla artan küresel rekabet; sonu gelmeyen teknolojik yenilikler; toplum, iş dünyası ve iş gücündeki yapısal değişimler yöneticilerin hem yeni bakış açıları ve becerilere sahip olmalarına hem de güncel bilgi seviyelerine ulaşmalarını gerektirmektedir. Bunun neticesinde, başarılarını güvence altına almak ve gelişimi akıllıca yönlendirmek isteyen iş insanları doktora derecesine sahip olmak istemektedir. Bu noktada PRU İşletme doktora programı, gerek yöneticilerin, gerek danışmanlık hizmeti sunan iş insanlarının, gerekse akademik kariyer yolunda ilerlemek isteyen araştırmacıların ve bilim insanlarının bu ihtiyacını gidermeyi amaçlamaktadır. Bu program, ileri düzeyde eleştirel düşünceye sahip farklı düzeylerdeki yöneticiler, danışmanlar, araştırmacılar ve akademik personel için bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların iş ortamına uygulanması sonucunda elde edilen çağdaş ve stratejik bilgilerin öğrencilerin mesleki gelişimine katkıda bulunması temelinde tasarlanmıştır. İlk iki dönem ileri düzey araştırma yöntemleri, seminer, yönetim ve örgüt kültürü teorisi ile finans teorisi derslerini zorunlu alan öğrenciler yönetim, finans, pazarlama, yönetim bilişim sistemleri, lojistik gibi temel işletme konularından uzmanlaşmak istedikleri dersleri seçmeli ders olarak alırlar. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yeterlilik sınavını da başarıyla geçmeleri halinde tez yazım aşamasına geçerler. Program dili İngilizce’dir.