İşletme (İngilizce) Doktora  Programı

PROGRAMIN AMACI

Sürekli gelişimin ve değişimin yaşandığı günümüz ticaret koşullarında özellikle farklı disiplinlerden lisans eğitimi almış bireylerin eğitim ile edindikleri bilgileri işletme alanında yetersiz kalabilmekte ve hem kurumsal hem de bireysel bazda çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek için güncel bilgilere ulaşabilmeyi öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca, bilgi çağının gereği olan ve Bolonya sürecinde de belirtildiği üzere “hayat boyu eğitimin” önem kazanması bireylerin yüksek lisans yapma isteklerini arttırmaktadır. İşletme ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili alanlarda açılan derslerin teori ve uygulamayı birlikte içerecek şekilde yürütüleceği programın amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip, iş hayatının farklı kademelerinde görev alabilecek yönetici adaylarını yetiştirmektir.

Bu programdan alınacak diploma, çağdaş yönetim ve işletme üzerine oldukça ileri seviyede bir bilgi birikimi ve üst düzey bir idari yeterliliğin yanı sıra, stratejik düşünce ve planlama gibi günümüz rekabet dünyasının en önemli gereklerine olan hakimiyetin de bir göstergesi olabilecektir.

Programı bitiren adaylar sektörlerinde hem lider hem de araştırmacı olarak yön veren ve şekillendiren uzman personeller olarak kariyerlerini devam ettirebilme şansına sahip olabileceklerdir.