Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Doktora Programı


Enstitümüzdeki “Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik” disiplinlerarası lisansüstü programlarında yetiştirilecek bilim insanları temel bilimlere olan katkılarının yanısıra deniz bilimleri ve teknoloji alanlarındaki bilimsel araştırmanın ve sanayi işbirliğini de kapsayan yenilikçi çalışmaların itici gücünü oluşturacaklardır.

“Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik” lisansüstü programlarını ilgilendiren konular sadece deniz bilimleri ve teknolojisiyle de sınırlı kalmayıp hesapsal malzeme biliminde yüksek katma değerli fonksiyonel malzemelerin tasarlanmasından, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye, uygulamalı matematikten iktisadi modellemeye kadar çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Doktora programlarımıza aşağıdaki programlarından mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir:

Bilgisayar mühendisliği, Fizik, Fizik mühendisliği, Kimya, Kimya mühendisliği, Moleküler biyoloji ve genetik, Matematik, İstatistik, Matematik mühendisliği, Malzeme mühendisliği, Endüstri mühendisliği, İşletme mühendisliği, Elektrik elektronik mühendisliği, Makine mühendisliği, Çevre mühendisliği, Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, Gemi makineleri işletme mühendisliği, Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, Deniz ulaştırma işletme mühendisliği, Deniz teknolojisi mühendisliği, Balıkçılık teknolojisi mühendisliği, Meteoroloji mühendisliği, Mekatronik mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özgür Aybar(Anabilim Dalı Başkanı ve Program Koordinatörü)  oaybar@pirireis.edu.tr