PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ’NDEN ORTAK EĞİTİM MODELİ

29 Mayıs 2023 Pazartesi

Pîrî Reis Üniversitesi, Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için iyi niyet esaslarına dayalı “Ortak Eğitim Modeli” protokolünü hayata geçirdi.

Ortak Eğitim Modeli ile Öğrencilerimizin Üniversitede aldıkları kuramsal bilgiyi iş yaşamında var olan uygulamalar ile birleştirerek daha yetkin, donanımlı ve iş yaşamına hazır mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan Ortak Eğitim Modeli, Öğrencilerimize Üniversitedeki eğitimleri sürerken uzun dönem staj yapma imkanı sağlayarak mesleki deneyim de kazandırıyor. Öğrencilerimiz Üniversitede öğrendiklerini sektörde, sahada uygulama fırsatı bulurken, işbirliği yapılan firmalar Üniversitemizde kendi faaliyet alanına özel “Firma Kodlu Ders” açma ve nitelikli işgücünü kaynağında keşfederek istihdam süreçlerine katkı sağlama fırsatına sahip olacaklardır.

Protokol iyi niyet çerçevesinde ve kar amacı gütmemekte olup, firmalara tanınan belirli imtiyazlar ve eğitim indirimlerini de kapsamaktadır.

Sektörünün değerli firmaları ile karşılıklı imza edilmeye başlanmış olup işbirliklerimizin verimli ve sürdürülebilir olması için çalışmaya ve sektörde yeni işbirlikleri yapmaya devam ediyor olacağız.

Tüm dünyada hızlanarak artan ve önem kazanan Üniversite Sanayi işbirliği, Üniversitemize ve sektörümüze hayırlı olsun.