2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Senato Kararı

31 Mart 2023 Cuma

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz senatosu tarafından, 03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere;

1- Yüz yüze planlanmış derslerin tamamının planlı dershanelerde uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına, isteyen öğrencilerin devam zorunluluğu olmaksızın ilgili derslikte eğitime yüz yüze katılabilmelerine,

2- Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, ilgili akademik birim kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

3- Bahar dönemindeki ara sınavların "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

4-Yapılacak değerlendirmelerde; OİS veya MS teams üzerinden açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

karar verilmiştir.”