HİB-İK Duyurusu

30 Mart 2023 Perşembe
Bildiğiniz üzere ülkemiz, dünyanın birçok ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu insan kaynağı, ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmek için, yurt dışında ticaret yapan iş insanlarımızın ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde potansiyel teşkil etmektedir. Bu çerçevede, Birliğimiz tarafından uluslararası öğrenciler ile ihracatçı iş insanlarımızı buluşturmayı amaçlayan http://ik.hib.org.tr/ web sitesi yayına girmiştir. Bahse konu web portalı ile uluslararası öğrencilerin öğrenimleri sırasında Türk ihracatçı firmalar bünyesinde stajyer olarak ve mezuniyetleri sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili mevzuat çerçevesinde tam zamanlı çalışan olarak istihdamı öngörülmektedir. Bu amaçla anılan web sitesine üniversitelerimizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin başvuruları alınmaya başlamıştır. Bu çerçevede, ülkemiz ihracatı için çok önemli faydalar sağlayacağı düşünülen ve *başvurunun ücretsiz* olduğu projemizin üniversitenizde eğitim gören uluslararası öğrencilere duyurulması hususunu bilgilerinize sunarız.