Üniversitemiz Akademisyenlerinin Hazırlamış Olduğu Proje, TÜBİTAK 1002-C Deprem Afet Projeleri Kapsamında Kabul Aldı

9 Mart 2023 Perşembe

Piri Reis Üniversitesi Akademisyenlerimizin “DEPREM SONRASI AFET LOJİSTİĞİNDE KONTEYNER TAŞIMACILIĞI MODELLERİ GELİŞTİRİLMESİ: KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRE İLLERLERDE DEPREM SONRASI KONTEYNER EVLER” başlığındaki projesi TÜBİTAK 1002-C Deprem Afet Projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Yürütücüsü Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Funda YERCAN’ın Yürütücüsü olduğu proje ekibinde Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin GENÇER, Dr.Öğr.Gör. Zeki YAŞAR, Öğr.Gör.Sevda DEDE ve Araş.Gör.Mesut Can KÖSEOĞLU yer almaktadır.

 

Projede, konteyner destekli alternatif rota planlamaları ile ülkemizdeki afet bölgesine gerekli hızlı desteğin gerçekleştirilebilmesi, deniz lojistiği planlaması kapsamında öngörülmektedir. İstanbul’daki limanlardan veya İzmir limanından konteyner gemileriyle çeşitli yardım ve destek kolilerini taşıyan konteynerlerin ve aynı zamanda sözü edilen limanlardaki boş konteynerlerin İskenderun ve Mersin limanlarına hızlıca aktarılması, boş konteynerlerin afet bölgesinde konteyner evlere dönüştürülmesi hususunda planlama stratejilerini kapsamaktadır. Aynı zamanda, mevcuttaki denizcilik işbirlikleri kapsamında komşu ülkelerin çeşitli limanlarında yer alan ve beklemede olan boş konteynerlerin de bölgeye hızlıca aktarılmasının planlamasını içermektedir. Bu planlama süreci sırasında etkili ve verimli bir rota planlaması yapmak amacıyla matematiksel modellemeler geliştirilmektedir ve geliştirilen matematiksel model denizcilik ve lojistik paydaşlarından alınmış olan gerçek verilerle kısa sürede test edilip, Projede modelin kısa sürede olurlu ve optimum sonuçlar verdiği görülmüştür.