“Gelecekteki Yetkinliklerin Zorlukları” konulu IAMU AGA23 Öğrenci Konferansı’na Çağrı

14 Şubat 2023 Salı
18-20 Ekim 2023’te Finlandiya’da gerçekleşecek olan konferans hakkında detaylı bilgi için: https://aga23.samk.fi/
 
 
Öğrencilerimiz, 15 Mart 2023’den önce 2 sayfalık bir özet (abstract) sunmak üzere davet edilmektedirler. Detaylı bilgi için: https://aga23.samk.fi/author-instructions/
 
1 Nisan 2023’te kabul edildikten sonra, katılımcılardan 1 Mayıs 2023’e kadar tam makalelerini sunmaları istenecektir.
 
Finlandiya’ya Hoşgeldiniz!