Yüzüncü Yıl Marş Yarışması

18 Ocak 2023 Çarşamba

Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle insanlığa hizmeti şeref sayan necip Türk Milleti’nin her bireyini yine ve yeniden aynı değerler etrafında buluşturacak söz ve nağme bütünlüğü olan bir eserle özetlemeyi, buluşturmayı ve coşturmayı gaye ediniyoruz.

 

Asırlardır üç kıtada devletler kuran, hürriyetine prangalar vurulamayan özgürlük aşığı, çağlardan çağlara, kıtalardan kıtalara at koşturan, birçok ulusal unsuru bir araya getirerek üç kıtaya adalet dağıtan, akıl ve gönül dengesini kurarak ilim ve irfan sahasında dünyaya kutup yıldızı misali büyük değerler sunan İslam Medeniyetine Türkistan ve dahi İstanbul yorumu ile ana rengini vererek en büyük katkıyı sağlayan bunun yanı sıra her türlü yokluk ve felaketten büyük gayret ve heyecanla yeniden doğan azim ve iradenin sahibi; Yaratılanı Yaradan’dan ötürü seven, sayan, bir tutan Yüce Milletimizi gayemize ortak ediyoruz.

Dünden bugüne bu aşk ve heyecanla yürüyen milletimizin asil fertlerinin bugün de dünyanın her yerinde kendisini büyük umutla bekleyen milyarca insanın olduğunu unutmaması, bu şuur ile evrensel gayretlerin içinde olmasını temenni ediyoruz.

 

“Bekleyen ve beklenen” farkındalığını vurgulayacak, hür ve adil düşüncenin dünyaya hâkim olmasını şiar edinecek ve “Dünya Beşten Büyüktür” düsturu ile insanlığı eşit paydada tutacak; “Ana Vatan, Mavi Vatan, Yavru Vatan, Dost ve Kardeş Vatanlar” ülküsünü sinesinde yıkılmaz bir iman gibi tutup cihana barış ve tevhidi haykıracak; mazlumların umudu, zalimlerin korkusu örnek bir neslin ses rengi olarak söylenecek bir marşın sevdasındayız.

 

Son üç asrın durağan ve gerileyen makûs talihini tersine çeviren, çeyrek asır içinde asırlara bedel hamleler yaparak ülkemizi bölgesinde ve dünyada ön saflara çeken ve söz sahibi yapan iradenin rengini yansıtacak, her alandaki yükselişimizi tarihi bütünlük içinde ele alacak bir marşın çabasındayız.

Hep birlikte yazacağımız, hep birlikte besteleyeceğimiz ve hep bir birlikte söyleyeceğimiz bir marşla 100. yılımızda bütün dünyaya devletimizin ilelebet payidar olacağını, dahilî ve haricî bedbahtlara, “Devlet-i Ebed Müddet” diyerek coşkuyla haykırmayı istiyoruz. Sesimiz yani YÜZÜNCÜ YIL marşımız dosta güven, düşmana korku salsın.

 

Bu bilinç ve heyecanın ete kemiğe bürünerek neticeye ermesini temenni ederek çalışmamızın ülkemize hayırlar getirmesini arzu eder, derin saygılarımızla;

 

Yüce Türk milletinin takdirine sunarız.

 

Yarışma adresi: https://www.yuzuncuyilmarsyarismasi.com/