TAM- Üniversite Sıralaması Anketi

6 Aralık 2022 Salı
Değerli Öğrencilerimiz;
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden gelen anket  içeriği yer almaktadır.
Üniversitemiz Enformatik Enstitüsü’nde “Üniversite Sıralamalarının ve Hakkında Çıkan Haberlerin Algısı ile Teknoloji Kabul Modeli  (Tecknology Acceptance Model-TAM) Analizi” başlıklı akademik bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı Üniversite sıralamalarını ve hakkında çıkan haberleri kullanma niyetlerini ve kullanma niyetlerine etki eden faktörlerin araştırılmasına yönelik hazırlanan araştırma kapsamında veri sağlamaktır.
Oluşturulan anketin linki aşağıda verilmektedir:
15.12.2022 tarihine kadar ankete  katılım sağlanabilir.