27.10.2022 Tarihli İlanın Sınav Sonuçları

25 Kasım 2022 Cuma
27.10.2022 tarihli ve 31996 sayılı  Resmi Gazete ilanımıza yer alan kadrolara başvuran adaylardan ilgili Yönetmeliğin 12. maddesi hükmü gereğince yapılan giriş sınavı, Sınav Jürisi tarafından yapılarak değerlendirilmiş, sonuçlar aşağıya çıkarılmıştır.
“Asıl” olarak belirtilen Adayların aşağıda İstenen belgeleri tamamlayarak en geç 30.11.2022 tarihi Saat 16:00 ya kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar çağrılacaktır.
Önemle Duyurulur. (25.11.2022)