DGS Yeni Kayıt İşlemleri

9 Eylül 2022 Cuma
DGS KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  •        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  •       2 Adet Fotoğraf
  •        DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
  •       Transkript (2 adet güncel ve onaylı)
  •        Ders içerikleri (Onaylanmış)
  •        Sabıka Kaydı (E-devletten alınabilir)
  •        İkametgah Beyanı (E-devletten alınabilir)
  •        Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınabilir)
  •        Ön lisans Diplomasının (Aslı)
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ PROGRAMLARI SAĞLIK RAPORU GEREKTİREN BÖLÜMLER İÇİN,
“GEMİ ADAMI OLUR’’ İBARESİ TAŞIYAN SAĞLIK RAPORU
Gemi adamları sağlık yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış, GEMİ ADAMI OLUR ibaresi taşıyan rapor, Denizcilik Fakültesi (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri), tarafından çıkartılacaktır. Hastane raporu tamamlandıktan sonra HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’ne onaylatılıp, verilen Gemi Adamları Sağlık yoklama Belgesi’nin bir adet fotokopisi kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.