DGS Burslar, Eğitim Ücretleri ve Açıklamalar

25 Ağustos 2022 Perşembe

DGS Burslar, Eğitim Ücretleri ve Açıklamalar (2022-2023 Akademik Yılı)

Lisans İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrenim Ücreti: 70.000 TL+ KDV

Lisans (Denizcilik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) Öğrenim Ücreti 105.000 TL+ KDV

Lisans (Hukuk Fakültesi) Öğrenim Ücreti 120.000 TL + KDV

BK:168- Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; adayların normal sağlık raporu yerine, Gemi Adamları Sağlık Yönergesi kapsamında yetkilendirilmiş hastanelerden “Gemi Adamı Olur” ibareli rapor alarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden onaylı belge almaları ve kesin kayıtta ibraz etmeleri gerekir. Öğrencilerin 31.07.2012 tarih ve 24832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi adamları Yönetmeliği’nin Gemi adamı olabilme koşulları ile ilgili Madde 50-a,c ve d’ de yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gerektirdiği uygun üniformayı giymek zorundadırlar. Öğrenciler üniformasını kendi temin edecektir.

Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitedeki sınavlarda yerleşen öğrencilere normal öğrenim döneminde aşağıda belirtilen oranlarda indirimler uygulanır.

 1. Öğretim ücretinin ilk taksiti kayıt sırasında, geri kalan 8 taksiti ise, kaydı takip eden aylarda peş peşe 8 (sekiz) eşit taksit olarak ödemek üzere taahhüt edilerek banka aracılığı ile öğrenci tarafından ödenecektir.
 2. Öğretim ücretinin tamamını akademik yılbaşında ödeyenlere %5 ve tüm kontenjanlara ilk tercihle yerleşenlere %5 indirim yapılır.
 3. Aynı alandan gelen lisans programlarına ücretli yerleşen öğrencilere, tercih sırasına bakılmaksızın %20 indirim yapılır.

Mezun Olunan Önlisans Programları

Tercih Edilebilecek Lisans Bölümleri

Deniz Ulaştırma İşletme

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme

Gemi Makineleri İşletme

Gemi İnşaatı

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine

Makine Mühendisliği

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yönetim

Yönetim Bilişim Sistemleri

Deniz İşletmeciliği Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Adalet

Hukuk

 

 1. Kız öğrencilerimize ayrıca %10 indirim yapılır.
 2. Ücretli ve kısmi burslu/indirimli öğrencilere üniversite hazırlık sınıfı hariç her akademik yılsonunda yapılacak değerlendirmeye göre Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüne çıkaran her öğrenciye o yılı izleyen öğretim yılı ücretinden akademik yılın başında ilan edilen kriterlere göre % 10 , % 40 , %75 oranlarında indirim yapılır. Bu bursun süresi bir (1) yıldır.
 3. Üniversitemizdeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversitemiz takımlarında oynamaya hak kazanan öğrencilere Sporcu Bursu Yönergemiz çerçevesinde belirlenen kriterlere göre ek olarak %10 ile % 100 arasında sporcu indirimi yapılır.
 4. İkisi de Üniversitemizde okuduğu sürece kardeş öğrencilere her birine ek olarak %5 indirim yapılır.
 5. Şehit ve gazilerimizin birinci derece yakınlarına %50 oranında ücret indirimi yapılır.
 6. Tam burslu ya da kısmi burslu olarak bölümlere yerleşen öğrencilerin burs kesimi hazırlık sınıfı, ve izinli sayılmaları hariç Fakülteleri tarafından bildirilen intibak dönemi dahil edilerek toplam 6 yarıyıldır.

Uygulama ve hesaplamalar için ayrıntılı ödeme örnekleri, Üniversite resmi web sayfamızda mevcuttur. (www.pirireis.edu.tr)   

Vadeli Öğrenim Ücreti ve Kariyer Planlama Desteği

Aşağıdaki Bölüm ve Programlara  %100 burslu kontenjanlara yerleşenler hariç; 

 • Denizcilik Fakültesinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ‘Denizcilik İşletmeleri Yönetimi’ Bölümü

Öğrencileri Vadeli Öğrenim Ücreti için Rektörlüğe başvurabilirler.

Üniversite ile öğrenci ve kefili arasında yapılacak sözleşme ile belirlenen Vadeli Öğrenim Ücreti; normal öğrenim süresiyle sınırlı olup, ilgili yıla ait öğrenim ücretinin en az %20’sini peşin, kalanın ise 5 eşit taksit halinde ödemek kaydıyla kalan kısmı için verilebilir. Ayrıca yukarıda belirtilen bölümlerin, %100 ve %75 burslu öğrencileri kariyer planlama anlaşması imzalamaları halinde, iş garantisinden yararlanabilirler.

Vadeli Öğrenim Ücretinden yararlanan ve Türk Deniz Eğitim Vakfı Kariyer Planlama İktisadi İşletmesi ile Kariyer Planlama anlaşması imzalayan yukarıda belirtilen bölüm öğrencileri, öğrenim süresince Vadeli öğrenim ücreti ve Kariyer Planlama Anlaşması şartlarına uyduğu takdirde, Kariyer Planlama Anlaşması çerçevesinde bir işe yerleştirilir. Öğrencinin iş garantisi imkanından yararlanıp yararlanmayacağı hususu, Kariyer Planlama Anlaşmasında belirtilen kriterlerin yanı sıra; Öğrencinin her akademik yıl sonundaki kümülatif GNO’larını 2.00’nin altına düşürmemeleri,  ilgili Yüksek Öğretim Mevzuatları ve Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde, disiplin cezası almamış olması, derslere devamı, denizcilik örf ve adetlerine uyumu, staj dönemindeki başarısı gibi durumlarına da bakılarak, mezuniyet not ortalamalarından oluşan sıralamaya göre belirlenir.

*AÇIKLAMALAR;

Tam burslu (%100 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğrenim ücreti alınmaz.

%50 Burslu (%50 burslu) yerleşen öğrencilerden normal öğrenimleri süresince öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

Öğrenci birden fazla burs kapsamına girerse (Sporcu, kız öğrenci, kardeş indirimleri ile ilk tercihten yerleşenlere verilen ilave indirim hariç) sadece birinden ve en yüksek olanından yararlanır.

DGS KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi
 • Transkript (2 adet güncel ve onaylı)
 • Ders içerikleri
 • Sabıka Kaydı (E-devletten alınabilir)
 • İkametgah Beyanı (E-devletten alınabilir)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınabilir)
 • Lise veya Ön lisans Diplomasının (Aslı)

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ PROGRAMLARI SAĞLIK RAPORU GEREKTİREN BÖLÜMLER İÇİN,

“GEMİ ADAMI OLUR’’ İBARESİ TAŞIYAN SAĞLIK RAPORU

!!! Gemi adamları sağlık yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış, GEMİ ADAMI OLUR ibaresi taşıyan rapor, Denizcilik Fakültesi (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri), Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ( Deniz Ulaştırma İşletme, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Mekatronik, Deniz ve Liman İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği ve Aşçılık ) öğrencileri tarafından çıkartılacaktır. Hastane raporu tamamlandıktan sonra HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’ne onaylatılıp, verilen Gemi Adamları Sağlık yoklama Belgesi’nin bir adet noter tasdikli fotokopisi kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.