7417 Sayılı Öğrenci Af Kanunu Hakkında Duyuru

2 Ağustos 2022 Salı

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. Madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 04.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya noter vekâleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

7417  Sayılı Af Kanunu İçin Tıklayınız

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru dilekçesi

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Önlisans ve Lisans Programlarına Yerleştiği Halde Daha Önce Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler İçin)

Lise Diploması (DGS Öğrencileri için Önlisans Diploması)

Lisansüstü Yüksek Lisans için Lisans diploması / Doktora için ise Lisansüstü diploması

Son altı ay içinde çekilmiş 6 fotoğraf.

Adli Sicil Kaydı Belgesi(e-devlet üzerinden alınabilir.)

İkametgah Belgesi(e-devlet üzerinden alınabilir.)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (Askerde Olanlar İçin: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.)