DOĞU AKDENİZ’İN GELECEĞİ VE TÜRKİYE ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

21 Nisan 2022 Perşembe

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Niğde’de Doğu Akdeniz’in Geleceği ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir.

Akdeniz çağlar boyu siyasi, sosyal ve ekonomik boyutta önemini korumuş bir havzadır. Hızla değişen günümüz şartlarında Akdeniz ve özelikle de Doğu Akdeniz önemini artarak sürdürmektedir. Değişen dünya dengeleri bu önemi açıkça göstermektedir. Türkiye’nin değişen dünya dengeleri bağlamında bir Akdeniz ülkesi olması bölgedeki gelişen olaylarla yakından ilgilenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Akdeniz’in sahip olduğu değerler (hidrokarbon yatakları, stratejik konum, ulaşım vb) bölgenin önemini daha da arttırmaktadır. Bölgenin sahip olduğu değerleri belirtmek, gelecekte ne tür gelişmelerin ortaya çıkabileceğinin öngörüsünü sunmak, Türkiye’nin bu konuda etkisini ifade etmek amacıyla iki kurumun iş birliğinde uluslararası sempozyum planlanmıştır. 

Bu anlamda konu başlıkları ve bilim dalları aşağıda sunulmuştur.

Tarihi Süreçte Doğu Akdeniz (Kültürel, siyasal, ekonomik durum);

Doğu Akdeniz’in Stratejik Durumu

Devletlerin Doğu Akdeniz Politikaları

Türkiye ve Doğu Akdeniz

Bölgenin Geleceğe Dair Etkileri (beklentiler, öneriler)

Bu bağlamda (Coğrafya, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler) bilim dallarındaki çalışmaları kapsaması planlamıştır. Bildiri sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Bildiri özetleri doguakdenizingelecegi@gmail.com adresine gönderilmelidir.