2021 – 2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören T.C. Vatandaşı Öğrencilerin Kayıtları ile İlgili Duyuru

20 Nisan 2022 Çarşamba

2021 – 2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören T.C. Vatandaşı Öğrencilerin Kayıtları ile İlgili Duyuru

2021-2022 Öğretim Yılı Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Normal Öğrencilerin Yatay Geçiş Sonucu İçin Tıklayınız.

2021-2022 Öğretim Yılı Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Özel Öğrenci Başvuru Değerlendirme Sonucu için Tıklayınız.

Kesin Kayıt Tarihleri: 21 – 22 Nisan 2022

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: 25 Nisan 2022

Adres: Postane Mahallesi Eflatun Sokak No:8 Tuzla/İstanbul

Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

 • Öğrenci Belgesi. (Üniversiteden alınmış ıslak imzalı, mühürlü, ilgili yurt dışı Elçilik tarafından çevirisi ve noter onayı yapılmış ve Apostilinin olması gerekmektedir)
 • Nüfus Cüzdanı’nın önlü arkalı fotokopisi.
 • Aldığı eğitimde bölümü henüz belirlenmemiş öğrencilerin, kayıtlı oldukları Üniversitelerinden hangi bölüme devam edeceklerini gösteren belge.
 • Not dökümü (Üniversiteden alınmış ıslak imzalı ve mühürlü, ilgili yurt dışı Elçilik tarafından çevirisi ve noter onayı yapılmış ve Apostilinin olması gerekmektedir).
 • Öğrencilerin not dökümlerinde yer alan derslerin Üniversite tarafından onaylı ders içerikleri.
 • Disiplin cezası almadığına dair belge.
 • Eğitim dilini gösterir belge.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversite tarafından kullanılan not baremine/not dönüşümüne ilişkin ilgili yurt dışı elçilik onaylı belge, not sistemi 100’lük veya 4’lük haricinde ise başvuru sırasında not dökümünüzün 100’lük ve 4’lük karşılığını gösteren üniversitenin vermiş olduğu onaylı belge.
 • ÖSYS /YKS Sonuç Belgelerinin internet çıktısı (ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır) ve/veya yurtdışındaki üniversiteye kabulde kullanılan muadil belgeler.
 • Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, yurtdışında öğrenim gördükleri yıllara ilişkin pasaport orijinali ve fotokopisi (giriş-çıkışları gösteren sayfaları dahil) ve emniyet müdürlüklerinden ya da edevlet üzerinden alınmış ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge.
 • Yurtdışı liselerden mezun olan adayların Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.
 • 29 yaşından büyük yükümlülerin Askerlik Şubesi Başkanlıklarından alacakları askerlik durum belgesi.
 • 1 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekmektedir.

Yatay Geçiş Öğrenci Taahhütnamesini İndirmek İçin Tıklayınız

Özel Öğrenci Taahhütnamesini İndirmek İçin Tıklayınız