17.03.2022 Tarihli Akademik Personel İlanımız Sınav Sonuçları

19 Nisan 2022 Salı

Üniversitemize atanmak üzere 13.04.2022 tarihinde yapılan giriş sınavının değerlendirilmesi sonucunda atanması uygun bulunanların bilgileri aşağıya çıkartılmıştır. 

“Asil” olarak belirtilen Adayların Ek’te İstenen belgeleri tamamlayarak en geç 25.04.2022 tarihi Saat 15:00 ya kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim ederek sözleşmelerini imzalamaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Sınav Sonuçları

Öğretim Görevlisi Sınav Sonuçları

EKLER

İstenen Belgeler

Akademik Personel Bilgi Formu

haber oku sınav blog