ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ’İN GELECEĞİ VE TÜRKİYE SEMPOZYUMU

18 Nisan 2022 Pazartesi

Atatürk Araştırma Merkezi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğinde 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Niğde’de Uluslararası Doğu Akdeniz’in Geleceği ve Türkiye Sempozyumu düzenlenecektir. Akdeniz çağlar boyu siyasi, sosyal ve ekonomik boyutta önemini korumuş bir havzadır. Hızla değişen günümüz şartlarında Akdeniz ve özelikle de Doğu Akdeniz önemini artarak sürdürmektedir. Değişen dünya dengeleri bu önemi açıkça göstermektedir. Türkiye’nin değişen dünya dengeleri bağlamında bir Akdeniz ülkesi olması bölgedeki gelişen olaylarla yakından ilgilenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Akdeniz’in sahip olduğu değerler (hidrokarbon yatakları, stratejik konum, ulaşım vb) bölgenin önemini daha da arttırmaktadır. Bölgenin sahip olduğu değerleri belirtmek, gelecekte ne tür gelişmelerin ortaya çıkabileceğinin öngörüsünü sunmak, Türkiye’nin bu konuda etkisini ifade etmek amacıyla iki kurumun işbirliğinde uluslararası sempozyum planlanmıştır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin içeriğinin belirtilmesi katılımcılar açısından konuya daha iyi odaklanmayı sağlayabileceği düşüncesindeyiz. Bu anlamda konu başlıkları ve bilim dalları aşağıda sunulmuştur.

Tarihi Süreçte Doğu Akdeniz (Kültürel, siyasal, ekonomik durumu)

Doğu Akdeniz’in Stratejik Durumu

Devletlerin Doğu Akdeniz Politikaları

Türkiye ve Doğu Akdeniz Bölgenin

Geleceğe Etkileri (beklentiler, öneriler)

Yukarıdaki konu başlıkları doğrultusunda planlama yapılmıştır. Bu bağlamda (Coğrafya, İktisat, Kamu Yönetimi, Strateji, Sosyoloji, Tarih, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler) bilim dallarındaki çalışmaları kapsaması planlamıştır. Bildiri sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Kabul edilen bildiri sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri karşılanacaktır. Bildiri özetleri doguakdenizingelecegi@gmail.com adresine gönderilmelidir. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileğimizle… Sempozyuma ait önemli tarihler: Sempozyum İlan Tarihi 15.04.2022

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 10.05.2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 15.05.2022

Sempozyum Tarihi 03.06.2022-05.06.2022

Tam Metin Gönderim Tarihi 30.07.2022