İşbirliği Protokolü Fesih İşlemleri

22 Mart 2022 Salı

Üniversitemiz ile aşağıda açık bilgileri yer alan ELYE İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti ile “ Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalışanların niteliklerini arttırmak maksadıyla mesleki eğitimler verilmesi ve verilen eğitimlerin belgelendirilmesi için yapılmış olan işbirliği protokolü, ELYE tarafından faaliyetlerin yerine getirilmesi süreci ve düzenlenen eğitimlerin niteliği bakımından Üniversitemizin Kurumsal Kimliğine ve saygınlığına zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınılmadığı görüldüğünden, İşbirliği protokolünün fesih edilmesi uygun görülmüş olup; fesih kararı Kartal 12. Noterliği’nin 01 Mart 2022 tarih, 07168 sayılı tebligatıyla ilgilinin Protokolde gösterdiği kayıtlı adresine tebliğ edilmiştir.