2022-2023 Erasmus + Öğrenim Hareketliliği Bahar ve Yaz Dönemi Duyurusu

1 Mart 2022 Salı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

 2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci   Faaliyetleri

                     Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti İlanı

                   (2021 Proje Dönemi)

        

          Erasmus+ programı kapsamında öğrenim hareketliliğine katılarak 2022-2023 Öğretim yılının Güz ve/veya İlkbahar Dönemlerinde ders yükümlülüklerinin bir kısmını yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamak isteyen öğrencilerimiz 07-31Mart 2022 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler.

Programa Kimler Başvurabilir?

          Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin Piri Reis Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)(1)  bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

    b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış 1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; 2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

    c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan ECTS kredi yükü olması (2). Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 ECTS’lik(3) ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden(4) yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

5. Başvuran öğrencilerin daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmaları gerekmektedir. (daha önce Erasmus’tan faydalanmış ancak mevcut başvuruyla toplam süre sınırı olan bir seneyi aşmayan öğrencilerin başvuruları ancak kontenjanların dolmaması durumunda değerlendirmeye alınabilir).

6. Seçildiği halde Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi en geç 08 Nisan 2022 saat 17.00’dir. Bu süreç içinde feragatte bulunmayıp daha geç bildiren öğrencilerden bir sonraki Erasmus+ hareketlilik başvurularında -10 puan kırılır.

7. Gidilecek ülkede/kurumda İngilizce dışında yapılan eğitimi takip edebilecek dil bilgisi yeterliliğine aşağıda belirtilen durumlardan birini sağlamak gerekmektedir:

· Erasmus Dil Sınavından en az 60 puan almak

· B1 veya B2 seviyesinde Sertifika (60 puan yerine sayılır)

· Konsolosluklara bağlı olarak söz konusu dilin eğitimini veren Kültür Merkezleri'nden orta düzeyde yeterlilik belgesi almış olmak.

1 Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.

2 Avrupa Komisyonu’nun ECTS Rehberi’ne göre yeterli sayı, bir akademik yıl için 60 ECTS kredisidir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://ec.europa.eu/assets/eac/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf

3 1ECTS’in iş yükü karşılığı 25-30 saattir (bkz. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1)

4 Mevlana, TÜBİTAK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kapsamındaki benzer programlardan yararlanma dâhil değildir.

 

 Başvuru yapan öğrenciler hangi okullara gidebilirler?

          Erasmus+ programı çerçevesinde Piri Reis Üniversitesi ile aşağıda isimleri belirtilen Avrupa yükseköğretim kurumları arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır:

Denizcilik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

  Kontenjan

  Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

Latvian Maritime Academy/Letonya

Lisans 8/4

Marine Transportation-Navigation (2) Marine Engineering(2)

Port&Shipping Management(2)

Maritime Transport (2)

Universitatea Maritima Constanta/Romanya

Lisans ve Y.Lisans 3/2

Engineering, Technology (3)

“Mircea Cel Batran” Naval Academy/Romanya

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2); Marine Engineering (2)

University of Rijeka/Hırvatistan*

*Program Hırvatça’dır

Lisans 4/2

Marine Transportation-Navigation (2);

Nautical Science (14)

Marine Engineering (14)

“Nikola Vaptsarov” Naval Academy/ Bulgaristan

Lisans 6/2

 

Nautical Science, Mechanical Engineering, Navigation,Electrical Engineering, Navigation Officer in Charge of a Watch

University of Cantabria*

*Program İspanyolca’dır

Lisans 6/2

Y.Lisans 4/2

Nautical Science, Navigation (2)

Transport Services (2)

Marine Engineering (2)

Jade University of Applied Sciences/Almanya*

*Program Almanca’dır

Lisans 4/2

Nautical Science-Maritime Transportation (2)

Marine Engineering and Maritime Transport Technology (2)

University of
Ljubljana / Slovenya

Lisans 8

Marine Engineering (8)

Mühendislik Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

West Pomerian University of Technology/Polonya

Lisans 3/2

Y. Lisans 3/2

Engineering, Technology

University of Trieste/İtalya

Lisans 1/1

Motor vehicle ships and aircrafts

University of Genova/İtalya

Lisans 2/2

Naval engineering

Universitat Politecnica De Catalunya/İspanya*

*Program İspanyolca’dır.

 

Lisans 6/2

Electricity and Energy, Mechanics and Metal trades, Electronics and Automation

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Yüksek Öğretim Kurumu

Kontenjan

Asil/Yedek

Erasmus+ Alanları

University of Freiburg /Almanya *Program Almanca’dır.

Lisans 2/2

Economics

University of Lodz/Polonya

*Program Lehçe’dir.

Lisans 2/2

Economics

University of Ujep/ Çek Cumhuriyeti

Lisans 2/2

Economics

Mircea Cel Batran Naval Academy / Romanya

Lisans 2/2

Naval and Port Engineering and Management

Transilvania University of Brasov/ Ronanya

Lisans 2/2

Business and Administration

Technishe Universitat Dresden /Almanya

Lisans 2/2

Economics and Business

University of Piraeus/ Yunanistan

Lisans 12/6

Transport Services

Environmental Science

Jade University/Almanya

Lisans 2/2

Economics and Administrative Services/ Logistics

Öğrenciler okulların web sayfalarından seçmek istedikleri dersleri belirleyip kesin programlarını yapmadan önce Akademik Danışmanlarıyla görüşmek zorundadırlar.

Başvurunun nasıl ve nereye yapılması gerekir?

          Öğrencilerimizin okulumuz Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasındaki başvuru formunu indirerek doldurmaları ve istenen belgeleri erasmusbasvuru@pirireis.edu.tr adresine e-posta ile iletmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerinizin asılları ilerleyen süreçte Erasmus Ofisi tarafından talep edilecektir. Öğrencilerimiz, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği başvuruları ile ilgili sorularını erasmusbasvuru@pirireis.edu.tr iletebilirler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle Erasmus+ Öğrenim Hareketlilikleri faaliyetleri askıya alınabilir, süreçte aksamalar yaşanabilir. Başvuruya engel bulunmamakla birlikte öğrencilerimizin başvurularını planlarken bu hususa dikkat etmeleri önemle rica olur.

 

Başvuruda hangi belgeleri teslim etmemiz gerekiyor?

· Başvuru formu

· Finansal Taahhüt Belgesi

· Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alacağınız İngilizce transkript

Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

          Başvurular değerlendirilirken ders ortalaması (%50) ve dil seviyesi (%50) kriterlerine göre bir sıralama yapılacak ve okulumuz web sayfasında duyurulacaktır.

          Covid- 19 Pandemisi sebebiyle bir önceki faaliyetinden feragat etmek durumunda kalan adaylardan, puan eksiltilmesi yapılmayacaktır.

          Dil seviyesi daha önce duyurulduğu gibi 24 Aralık 2021 tarihinde Üniversitemiz Hazırlık bölümü tarafından yapılan Erasmus İngilizce sınavı sonuçlarına göre belirlenecektir. Dil sınavı barajı 60 puandır. Dil sınavına mücbir sebepler ile katılamayan öğrenciler, B1 ve üstü sertifika ile başvuru yapabilir fakat seviyesi ne olursa olsun 60 puan olarak değerlendirilecektir.

          Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılarak) 10’ar puan azaltma uygulanır.

 

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan(5)

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan(6)

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan(7)

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

 

-10 puan

 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Piri Reis Üniversitesi tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

 

-5 puan

5)Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

(6)Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

(7) Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da web sitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, siber güvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

 

 

Değişim programı çerçevesinde maddi destek sağlanıyor mu?

          Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için gidecekleri ülkeye göre bir miktar aylık destek sağlanmaktadır. Ancak yol giderleri, sağlık sigortası, vize ücreti gibi masraflar öğrenciye aittir. Diğer yandan maddi destekten feragat eden öğrenciler de Erasmus faaliyetlerine katılabilirler.

 

Erasmus+ döneminde 2021-2022 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe rakamları aşağıdaki gibidir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

         

           Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

 

          Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

 

          Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

 

 

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

* Bu durumda staj için ilave destek verilmez.

 

 

 

 

 

     

 

Hibesiz (“0” Hibeli) Öğrenci Olma Durumu

          Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdırHibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez.

 

Doktora Hareketliliği

          Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’)(1) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler. Fiziksel hareketliliğe sanal hareketlilik de eklenmesi mümkündür.

  1. “Post-doc”lar mezuniyetlerinden itibaren 12 içinde diğer yeni mezunlarla aynı koşullarla staj hareketliliğine katılabilir.

 

Karma Hareketlilik

          Doktora hareketliliği de dâhil olmak üzere yurtdışındaki her türlü öğrenim ve staj faaliyeti karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Karma hareketlilik, işbirliğine dayanan çevrimiçi değişim (Exchange) ve ekip çalışmasını kolaylaştıran sanal ve fiziksel hareketlilik bileşenlerinden oluşur. Örneğin, sanal bileşen, çevrimiçi dersleri takip etmek üzere farklı ülkelerden ve farklı akademik alanlardan öğrencileri bir araya getirebilir. Veya bu öğrenciler müfredatlarının bir parçası olarak tanınan ödev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere ortaklaşa ve eşzamanlı olarak çevrimiçi bir araya gelip çalışabilirler.

          Öğrenciler, bir karma yoğun programa (blended intensive programme) katılmak suretiyle de karma hareketlilik gerçekleştirebilir. Karma yoğun programlar, yükseköğretim kurumu gruplarının öğrencileri ile akademik ve idari personelleri için, beraberce, fiziksel ve sanal bileşenleri olan bir eğitim programı (müfredat) ve faaliyetler geliştirmelerine olanak sağlar.

          Akademik çalışma alanlarından veya katılıma yönelik imkânsızlıklardan dolayı, uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliğine katılamayan öğrenciler zorunlu sanal bileşeni olan bir kısa-dönem fiziksel hareketliliğe katılabilirler.

          Karma hareketlilikte, hareketliliğin toplam süresi yukarıda belirtilen asgari ve azami süreler olmak üzere, fiziksel hareketlilik süresi asgari 5 gün azami 30 gündür. Karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır. Karma hareketliliğe (sanal+fiziksel) en az 3 ECTS kredisi verilmelidir.

          Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir.

 

Kısa Dönem Fiziksel Öğrenci Hareketliliği (Karma Hareketlilik ve Kısa Süreli Doktora Hareketliliği) hibe miktarları şöyledir:

 

 

 

Faaliyetin Süresi

Hibe Miktarı (Program Ülkesi ya da Ortak Ülke)

Faaliyetin 14’üncü gününe kadar

Günlük 70 Avro

Faaliyetin 15’inci gününden 30’uncu gününe kadar

Günlük 50 Avro

 

 

 

Daha fazla bilgi için:

http://www.pirireis.edu.tr/en/erasmus