2021-2022 Bahar Dönemi Ders ve Sınavları

11 Şubat 2022 Cuma

Sevgili öğrenciler,

 

Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi dersleri, Hazırlık Bölümünde 14 Şubat, diğer birimlere 21 Şubat 2022 tarihinde başlayacaktır. YÖK Başkanlığı’nın E-75850160-106.02-8651 sayılı yazısı 07.02.2022 tarih 2022/03 sayılı Senato Toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Hazırlık Bölümünde derslerin Pazartesi ve Salı günleri yüz yüze, diğer günler çevrimiçi (online) olarak yapılmasına,

- Diğer akademik birimlerde ekteki tabloda (EK-1) gösterilen derslerin çevrimiçi (online) olarak yapılmasına, bunlar dışındaki tüm derslerin yüzyüze yapılmasına,

- İstanbul il sınırları dışında ikamet edenlerin veya şahsen rapora bağlı sağlık sorunu olanların söz konusu durumlarına ilişkin resmi evrakları bağlı bulundukları akademik birim yönetimine derslere başlamadan önce sunarak belgelendirmeleri halinde yüzyüze derslere hibrit olarak uzaktan erişim yöntemiyle katılabilmelerine,

         - Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu müfredatında yer alan ekli listedeki (EK-2) uygulamalı derslerin istisnasız olarak yüzyüze yapılmasına,

         - Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinde (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/39776) “Ders ve uygulamalara devam” başlığı altında yer alan devam zorunluluğun çevrimiçi (online), hibrit veya yüzyüze tüm derslerde uygulanmasına,

- DMYO, Fakülteler ve Enstitüde değerlendirme/notlandırmanın nasıl yapılacağının (proje, ödev, take-home, sınav vb.) ilgili dersin ders izlencesinde (syllabus) dönem başında duyurulmasına,

- Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından yapılacak kısa sınav (quiz) ve portfolyolar hariç tüm sınavların; diğer akademik birimlerde ise ders izlencelerinde sınav yapılacağı belirtilen ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

- Yüzyüze yapılacak sınavların ilgili akademik birimlerce Eğitim Öğretim Planlama Komisyonu koordinesi ile planlanmasına ve duyurulmasına,

karar verilmiştir.

 

Sağlıklı ve başarılı bir dönem dileriz.