2021-2022 Eğitim ve Öğrenim Yılı Sınavlarının Yüz Yüze Olması

8 Şubat 2022 Salı

 

31 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Küresel salgında ülkemizde yaşanan normalleşme süreci ile birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle yüz yüze eğitime geçildiği ve sınavların yüz yüze yapılmasına engel hususların bulunmadığı, uygulamada birlik sağlama açısından örgün öğretim programlarında ara, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi, il özelinde sınavların belirlenmiş olan takvimde yüz yüze yapılmasına engel herhangi bir durum olması halinde söz konusu sınavların çevrimiçi yapılması yoluna gidilmeyip ertelenmek suretiyle ileri bir tarihte yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

2021-2022 Eğitim ve Öğrenim Yılı Sınavlarının Yüz Yüze Olması ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın bilgilendirme yazısına  Buradan erişebilirsiniz.