Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

9 Ocak 2022 Pazar

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ

Başvuru Tarihi: 10 – 21 Ocak 2022
Değerlendirme Tarihi: 24 - 26 Ocak 2022
Sonuçların İlanı: 28 Ocak 2022
Kesin Kayıt Tarihi: 01 - 04 Şubat 2022
Yedek Kayıt Tarihi: 07 - 08 Şubat 2022

Başvurular Sistem Üzerinden Yapılacak Olup, Posta veya Elden Başvuru Evrakı Kabul Edilmeyecektir.

Üniversitemiz Önlisans / Lisans programlarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemlerini en geç 21 Ocak 2022 tarihine kadar, Başvuru Sistemi adresinden yapılması gerekmektedir.

 

2021-2022 Yatay Geçiş Kontenjanları Lisans ve Önlisans Tablosu

BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR

 • Lisans ve Ön lisans programlarına için Merkezi Yerleştirme Puanına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Kurum içi yatay geçiş başvuruları için Merkezi Yerleştirme Puanına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Lütfen başvuru formunda yer alan Kişisel Bilgileri - Eğitim Bilgileri - Tercih ve Sınav Bilgilerini sonuna kadar doldurup gerekli belgelerinizi Belgeler alanından yükleyiniz,
 • Başvuru alanından sisteme yüklediğiniz evraklarınızın onaylı ( Islak İmzalı veya E-İmzalı ) olması gerekmektedir. Başvuru esnasında sisteme yüklenen evrakların kayıt esnasında orijinallerinin teslim edilmesi gerekmektedir, aksi takdirde başvurunuz olumlu olsa bile kayıt işleminiz kabul edilemeyecektir.
 • Başvurunuzda yer alan e-posta ve telefon numaranızın yer aldığı iletişim bilgilerinizin güncel ve doğruluğu başvuru sonucunuzun geri bildirilmesi acısından önem taşımaktadır. Lütfen tüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz,

Ayrıca Üniversitemiz yatay geçiş burs / indirimlerinden yararlanma koşulları aşağıdaki durumlarda geçerli olacaktır.

 • Yatay geçiş burs / indirimleri sadece yıllık kayıt yenilemelerde geçerli olup; uzatma döneminde ve kredi başı ücretlendirmelerde burs / indirimleri geçerli değildir.
 • Yatay geçiş burs / indirimlerinde öğrencinin intibakının yapıldığı sınıfa göre öğrencilik süresi hesaplanır.
 • Yatay geçiş yapmadan önce hazırlık hariç okumuş olduğunuz dönemler toplam burs süresinden düşülür.
 • Verilecek burs / indirim oranları her yıl değerlendirilebilir. Ücretler ile ilgili Mali İşler Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar arası Yatay Geçiş Başvuruları (Genel Not Ortalamasına Göre)

 

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge ’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönetmeliği okumak için tıklayınız).

 

KOŞULLAR

Genel not ortalamasına göre yatay geçişler,  Piri Reis Üniversitesi diploma programlarına yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerin kontenjanıdır.

1. Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programına eşdeğer olması gerekir.

2.Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş (izinli sayılma) olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.

3.Lisans programlarının hazırlık sınıfına, birinci ve ikinci dönemleri ile bölümlerin son iki dönemine, Meslek Yüksekokullarının birinci dönem ile son dönemine yatay geçiş yapılmaz.

4.Aday kayıtlı bulunduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait bütün derslerden başarılı olmalıdır.

5.Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait GNO’su 3.00 olmalıdır. Öğrencinin genel not ortalaması,100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi yapılan üniversitelerde ise 70 olmalıdır. Yeterli koşullar sağlandığı halde kontenjanlarının dolması durumunda belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak üniversiteye giriş yılındaki ilgili alan puanı, geçiş yapmak istediği programın aynı giriş yılında ilgili alandaki en düşük puanına eşit veya daha yüksek olanların başvuruları da değerlendirilir.

6.Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, adayın öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği Piri Reis Üniversitesi diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

7. Yükseköğrenim kurumları arasında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler.

8. KKTC’de eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için öğrenim gördükleri yükseköğretim programına ÖSYM tarafından merkezi yerleşme sonucuna göre kayıt yaptırmış olmaları gereklidir.

9. Halen bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayanlar ve disiplin cezası olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmez.

10. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

İngilizce Yeterlik Sınavı


Piri Reis Üniversitesinin Fakülte ve Bölümleri arasında yapılan yatay geçişlerde, hazırlık sınıfını 60 puan alarak başarı ile geçen öğrencilerde İngilizce Yeterlik şartı aranmaz.

 

Piri Reis Üniversitesinin dışından gelecek öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

 

Yabancı dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan belgeler Hazırlık Okulu Müdürlüğünce değerlendirilmektedir.

 

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme Takvimi

 

Başvuru Tarihleri ve Değerlendirme takvimi www.pirireis.edu.tr web sayfamızda yayınlanmıştır.

http://www.pirireis.edu.tr/yatay-gecis

BAŞVURU VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Transkript (2 adet güncel ve onaylı) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Yatay Geçişe Engel Bir durum Olmadığına Dair Belge (Önemli bir belge olup kayıt esnasında mutlaka sunulması gerekmektedir)
 • Zorunlu Hazırlık koşulu olan bölümlere başvuru yapan öğrenciler Yatay Geçiş kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek zorundadır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (EK MADDE-1)

KOŞULLAR

1-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yurdumuzda ve KKTC’deki yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecek, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (ÖSYS Puanı ile Türkiye'de veya KKTC'de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenime başlayan veya ÖSYS'ye girip Türkiye'de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır),

2-Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının müracaat etmek istediği başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir,

3-Öğrenciler kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla önlisans veya lisans programlarına yatay geçiş için müracaat edebileceklerdir (önlisanstan lisansa veya lisanstan önlisansa),

4-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları ilk yarıyılda başvuru yapamayacaklardır,

Hazırlık sınıfında iki yıl başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen öğrenciler tekrar hazırlık

 • Daha önce iki yıldan az hazırlık eğitimi almış olan öğrencilerin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçiş yaparak hazırlık sınıfından eğitimlerine başlamaları halinde; Üniversitemizde alacakları hazırlık eğitimi süresi daha önceki yükseköğretim kurumunda almış oldukları hazırlık eğitim süresine eklenecek ve iki yıl (dört yarıyıl) sonunda hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle ilişik kesme işlemi uygulanacaktır.

5-Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekli olup, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlayamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları zorunludur. İkinci ve daha üst sınıflarda İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilerin yatay geçiş talepleri kabul edilmeyecektir.

Terör suçu nedeniyle disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.

 

BAŞVURU VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Transkript (2 adet güncel ve onaylı) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Yatay Geçişe Engel Bir durum Olmadığına Dair Belge (Önemli bir belge olup kayıt esnasında mutlaka sunulması gerekmektedir)
 • Zorunlu Hazırlık koşulu olan bölümlere başvuru yapan öğrenciler Yatay Geçiş kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek zorundadır.

Denizcilik Fakültesi’ne ve Denizcilik Meslek Yüksekokuluna ( Deniz Ulaştırma İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Gemi Makineleri İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği, Mekatronik ve Gemi Aşçılığı) girmeye hak kazanan öğrenciler, ayrıca; Gemi Adamı olur raporu şartlarını sağlamak zorundalardır.