2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı Final sınavları

27 Aralık 2021 Pazartesi

Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı “Final sınavları” hakkında uygulanacak, genel kriterler aşağıda açıklanmıştır.

 

  1. Güz yarıyılı final sınavları 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında ekte yer alan sınav programlarına ve 16.09.2021 tarihinde Üniversitemiz ana sayfasında ilan edilmiş ve aynı tarihte tüm öğrencilere  " 2021-2022 Akademik Yılı Eğitim Süreci hakkında Önemli Duyuru" başlıklı e- posta ile gönderilmiş Üniversitemiz Senato toplantısında alınan kararlar gereğince; (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Türk Dili I-II dersleri ve Final sınavlarının ders izlencelerinde ("syllabus"ta) ödev şeklinde yapılacağının belirtildiği durumlar hariç) yüz yüze yapılacaktır.

 

  1. Kampüs girişinde HES kodu kontrolü yapılacak olup açık kapalı tüm alanlarda maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

  1. Lisans / Ön lisans öğrencilerinin sınav süresinin azami 40 dakika olarak uygulanması ve gerektiği durumlarda sınavların iki oturum olarak yapılmasına dikkat edilecektir. (Seyir Sınavları hariç)

 

  1. Sınavların ilk 10 dakikasında dışarıya öğrenci bırakılmayacak, öğretim elemanlarının uygun görmesi halinde, bu süre içerisinde geç gelen öğrenci sınava alınabilecektir. 10. dakikadan sonra gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 

  1. Sınav soru kitapçıkları ve final listeleri öğretim elemanları tarafından hazırlanarak sınav öncesi ilgili gözetmenlere teslim edilecektir. Sınavlarda, Ek-B’de örneği verilen sınav kapağı kullanılacaktır. Sınav kapağında yer alan “sınav talimatı” gözetmenler tarafından öğrencilere okunacaktır.

 

  1. Sınava girecek öğrencilerin kimlikleri (PRÜ Öğrenci Kimliği ), kimlik kartı olmayan öğrenciler için ise Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alınan geçici kimlik belgesi ya da Nüfus cüzdanları öğrencilerin yanlarında bulunacak ve sınav süresince dersin öğretim elemanları sınıfları dolaşılarak sınavların sorunsuz olarak yürütülmesini sağlayacaklardır. Ek-C’de yer alan sınav tutanağı gerektiği takdirde kullanılacak, kopyaya teşebbüs eden öğrencilere cezai işlem uygulanacaktır.

 ! Sınav süresince cep telefonlarının tamamı, sınav gözetmenlerine teslim edilecektir.

Sınavı yapan öğretim elemanları, sınav sonuçlarını, sınav tarihinden itibaren en geç üç gün içerisinde (PRÜ Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Md.26 4.bend) Öğrenci Bilgi Sistemine girecektir.

Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacak not çizelgeleri imzalanarak; sınav kağıtları, sınav soruları ve cevap anahtarları ile sınava giren ve girmeyen öğrencileri gösterir liste, dönem devamsızlık listeleri ve ders izlenceleri (Syllabus) imzalanacak ve her akademik birimden bir akademik personelin sınav dosyalarını kontrol etmesinin ardından eksiksiz olanlar kapalı bir zarf içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Öğrencilerimizin final sınavı katılım listelerine tükenmez kalem ile imza atmaları gerekmektedir.

Final Listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Ana sayfasında gözetmensiz olarak ilan edilecektir.

  1. Sınav notlarına itiraz, yönetmelikler gereği notların ilanından sonra en geç üç iş günü içerisinde yazılı bir dilekçe ile ilgili Fakülte Dekanlığa/DMYO Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  2. Hatalı not girişlerinde tüm notların geri alınması ve öğrenci bazlı not düzeltme işlemleri Fakülte/DMYO Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılacaktır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı “Final sınavlarında başarılar dileriz.

 

REKTÖRLÜK