Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı

30 Kasım 2021 Salı

T.C.
KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI
Telif Hakları Genel Müdürlügü

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Bakanlığımızca, müzik, görsel sanatlar, sinema, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, tasarım, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi yaratıcı üretim süreçlerine dayanan kültür endüstrilerinin sahip olduğu ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak
gençlerimizin kültür endüstrileri alanında aktif olarak yer almalarının desteklenmesi amacıyla "Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı" oluşturulmuştur. Programın genel hedefi, gençlerin kültür endüstrileri alanındaki yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin desteklenmesi ve bu suretle gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra uzun vadede ülkemiz kültür endüstrilerine katkı sunmalarıdır. Program Kültür Endüstrileri odağında "Girişimcilik" ve
"Yenilikçi Modellerle Eser Üretme Becerileri" olmak üzere öncelikli iki ana eksende tasarlanmış olup geliştirilecek projelerin süresi 6 ila 12 ay; hedef kitlesi 16-29 yaş aralığındaki gençler olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında sunulacak projelerin etki alanının geniş olması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru yapılması uygun görülmüş olup üniversitelerimiz de başvuru yapabilecek kurumlar arasında sayılmıştır. Bahse konu destek programına başvurular, 24 Kasım 2021 tarihi ile 24 Aralık 2021 tarihleri arasında, https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr adresinde yer alan başvuru sistemi üzerinden yapılabilecektir. "Gelecek Gençlerin/Kültür Endüstrileri Destek Programı" Çağrı Metni ve Proje Destek Kılavuzu bahse konu linkte yer almaktadır.

Gelecek Gençlerin_Kültür Endüstrileri Destek Programı Çağrı Metni

Gelecek Gençlerin_Kültür Endüstrileri Destek Programı Destek Kılavuzu