Öğrenci Konsey Seçimleri Duyurusu

26 Kasım 2021 Cuma

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ ve ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM DUYURUSU

 

  1. SEÇİM TAKVİMİ:
  • Seçim takviminin ilanı           :  26.11.2021
  • Adaylık başvuru süresi          :  27.11.2021-01.12.2021
  • Aday listelerinin ilanı             :  06.12.2021  
  • Propaganda süresi                  :  06-16.12.2021
  • Seçim Tarihleri                       :  16-23.12.2021
  • Seçim Sonuçlarının İlanı       :  24.12.2021

 

Bölüm /Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin Fakültelerdeki her bir bölüm ve Meslek Yüksekokullarındaki her bir program için kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.  

 

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

 a) Lisans programları için ilgili fakültenin en az ikinci sınıfına, ön lisans programları için meslek yüksekokulunun (hazırlık sınıfı hariç) en az birinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

 b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

 c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

 d) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

 e) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

 f) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

 g) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisak ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

*Üniversite gerekli gördüğü takdirde seçim takviminde değişiklik yapabilir.