KOAH Kılavuzu 2021 Yılı Güncellemesi

25 Kasım 2021 Perşembe

T.C.
YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI
Personel Dairesi Baskanlıgı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, ilgi yazılarıyla; "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Hastalık Yönetimi ve Kılavuz Oluşturulması Çalıştayı"nda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan ve Eylül 2020 tarihinde internet sayfalarında yayımlanan "Türkiye'de Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Yönetimi: Korunma, Tanı ve Tedavi Standartları Kılavuzu"nun 2021 yılı güncellemesinin tamamlanmış oluduğundan bahisle söz konusu kılavuzun yeni bir ISBN numarası ile Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü sayfasında yayımlandığını ve "www.tuseb.gov.tr" adresinden "pdf" kopya olarak indirilebilir olduğunu bildirmiştir.

KOAH Kılavuzu 2021 Yılı