AFAD İller Yarışıyor Projesi

23 Kasım 2021 Salı

T.C.
ISTANBUL VALILIGI
Il Afet ve Acil Durum Müdürlügü

AFAD İller Yarışıyor Proje Yarışması düzenleneceği bildirilmiştir. Yarışma ile Valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Üniversiteler, STK' lar, Belediyeler, Özel Sektörün gerçekleştirecekleri afetlere hazırlık, planlama, risk azaltma, eğitim, gönüllülük ve diğer konularda vatandaşlarımızın can ve mal kaybını azaltan, koruyan, normal hayatı sürdürülebilir kılan, farkındalık oluşturan ve örnek olabilecek projelerin teşvik edilmesi planlanmaktadır. Projenin son başvuru tarihi 20 Aralık 2021 tarihi olup proje ile ilgili katılım açıklaması ve proje formu aşağıda yer almaktadır.

AFAD İller Yarışıyor Projesi