Patentle Türkiye 3. Üniversiteler Patent Yarışması

16 Kasım 2021 Salı

T.C.
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı

Üniversite öğrencilerimizde küresel rekabetin önemli araçlarından biri olan patent konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerimizin buluş faaliyetlerine özendirilmesi ve patent bilgisinin stratejik bir araç olarak kullanımı konusunda bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla Kurumumuz tarafından
“Patentle Türkiye - 3. Üniversiteler Patent Yarışması” gerçekleştirilmektedir. Yarışma kapsamında, üniversite öğrencilerimiz www.turkpatent.gov.tr veya
patentleturkiye.turkpatent.gov.tr internet siteleri üzerinden 15 Aralık 2021 tarihine kadar e-Devlet kapısı aracılığıyla ücretsiz patent başvurusu yapmak suretiyle yarışmaya katılabileceklerdir. Üniversite öğrencileri tarafından yapılacak patent başvuruları, jüri tarafından belirli kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir. Yarışmanın birincisine 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 10.000 TL, dördüncü ve beşinciye 7.500 TL ile altıncı, onuncu ve arasındaki öğrencilere 5.000’er TL ödül verilecektir. Ayrıca yarışmada dereceye giren öğrencilerin buluş fuarlarına katılımı desteklenecektir. Bu itibarla, Üniversiteniz bünyesinde söz konusu yarışmanın sosyal medya ve diğer iletişim araçları kullanılarak tanıtımının yapılması ve öğrencilerinize duyurulması konularında katkılarınızı bekler, saygılar sunarım.

Patentle Türkiye-3. Üniversiteler Patent Yarışması Yarışma Afişi