Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Duyrusu

9 Kasım 2021 Salı

2021-2022  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA

 ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNDE

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN DUYURU

 

Listede İsimleri Bulunan Birimlerde “Kısmi Zamanlı Öğrenci” Olarak Çalışmak İsteyen Öğrencilerimizin 15.11.2021 Tarihi Mesai Saati Sonuna Kadar Başvuru Formunu Doldurarak Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.
 
Duyuru Başlama Tarihi:
09.11.2021
Duyuru Bitiş Tarihi:
15.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi:
18.11.2021
 
  • Komisyon değerlendirme (mülakat) tarih ve saati ilgili birimler tarafından adaylara bildirilecektir.
 
Başvuru Koşulları:
 “PRU Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” esas alınarak;
  • Kayıt donduran / izinli sayılan öğrenci olmamak,
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Lisans öğrencisi olup toplamda iki güz ve iki bahar dönemde çalışanlar ile  Ön lisans ile Lisansüstü öğrencisi olup bir güz ve bir bahar döneminde çalışmış olanlar kısmi zamanlı asistan öğrenci olarak başvuru yapamaz.

 

NOT: Sadece bir (1) birime başvuru yapılmalıdır.