MSÇB Paneli Daveti

3 Kasım 2021 Çarşamba

T.C.
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
Şehir Planlama Koordinatörlüğü

 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından Dünya Şehircilik Günü Özel Programı kapsamında 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10.00-15.00 arasında “Şehirlerin Ortak Geleceği İçin Bölgesel Zeminde Buluşmak: Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Paneli” Zoom platformu üzerinden
online olarak gerçekleştirilecektir. Marmara Bölgesi’nin mevcut durumdaki sorun ve potansiyellerini değerlendirerek; bölgeye yönelik gelecek öngörülerini ve olası mekânsal gelişme stratejilerini ele almak ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde bölge ve ülke kalkınmasına katkı koyacak bir yol haritası oluşturmak amacıyla hazırlanan MSÇB, çalışmada yer alan akademisyenler tarafından değerlendirilecektir.

Kentsel meselelerin çözümünde bölge düzeyi ve havza yaklaşımını benimseyen ve 5 alt bölgede 14 ili kapsayan MSÇB, panel kapsamında nüfus ve yerleşmeler sistemleri, ekonomi ve özel uzmanlaşma bölgeleri, ulaştırma ve lojistik, doğal yapı, iklim değişikliği ve enerji altyapısı eksenlerinde irdelenecek ve çalışmada elde edilen bulgular paylaşılarak çözüm ve proje önerilerinde bulunulacaktır.
“Şehirlerin Ortak Geleceği İçin Bölgesel Zeminde Buluşmak: Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi (MSÇB) Paneli”ne katılmak için https://mbb.bb/mscbpaneli linki üzerinden kayıt olmak gerekmektedir. Panel afişi ve program akışı ekte yer almaktadır.

MSÇB Paneli Daveti Afiş

MSÇB Paneli Daveti Program

                                                                                                           M. Cemil ARSLAN
                                                                                                             Başkan a.
                                                                                                         Genel Sekreter