Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Daveti

25 Ekim 2021 Pazartesi

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Türk Kızılay faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren, hareketimizin en temel hedefi olan insan ızdırabının dindirilmesi için gönüllülerinden destek almaktadır.
Bu kapsamda; gönüllülüğün toplumda yaygınlaştırılması, gönüllü çalışmalarının kapasitesinin arttırılması ve gençlerimizin gönüllü faaliyetlerine katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi ''www.gonulluol.org'' 4 Aralık 2020 tarihinde kullanıma açılmıştır.

 

Gönüllülerimiz sisteme üye olduktan sonra ilgi duydukları gönüllülük alanlarını seçebilecek ve seçmiş oldukları gönüllülük alanlarına uygun açılan gönüllü görevlerine katılım sağlayabilecektir. Üniversitelerimizde verilen ''Gönüllülük Çalışmaları'' seçmeli dersi için gönüllülük faaliyetlerine katılım sağlamak isteyen öğrenciler bu sistem üzerinden kayıtlarını gerçekleştirdikten sonra kendilerine uygun buldukları Kızılay gönüllülük faaliyetlerine başvurabileceklerdir. Bununla birlikte, ''www.gonulluol.org'' aracılığı ile gönüllülerimiz sistem üzerinden; ''Kızılaycılık, İlkyardım, Afetler ve Korunma Bilinci'' gibi birçok farklı alanda eğitimlerini tamamlayabilecek ve
sertifikalarını alabileceklerdir.

Bilgilendirme afişi