BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı

27 Eylül 2021 Pazartesi
 

BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı Yeni Dönem Çağrısı Başvuruya Açılıyor

BİDEB 2224-C Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yurt Dışındaki Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı kapsamında; Nobel ödüllü bilim insanları ile lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler ile doktora dereceli genç araştırmacıları; ders, panel ve seminerler gibi çeşitli platformlarda buluşturmayı amaçlayan “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılım için destek verilmektedir. 
Kimya ve Kimya ile ilişkili alanlarda 26 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “71. Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları” etkinliği için lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası genç araştırmacıların başvuruları kabul edilecektir. Başvurular 27 Eylül-6 Ekim 2021 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden çevrimiçi alınacaktır.
Başvuru koşulları ve yeni çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgiye internet sayfasından ulaşabilirsiniz.