Spor Araştırmaları Özel Proje Çağrısı

24 Eylül 2021 Cuma

 

Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin; girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 06/07/2021 tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Söz konusu protokol kapsamında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Spor Araştırmaları Özel Proje Çağrısına çıkılmıştır. Çağrı kapsamında bilimsel araştırma projeleri başvuru süreci 12 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir.
Çağrı programının temel amacı; spor ve sporla ilişkili tüm alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, mevcut durum ve sorunların kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesidir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinde; üretilecek bilgilerin ve odaklanılacak sorunların bilimsel yöntemlerle ele alınması; özgün yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirilerek karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak politika önerilerinin sunulması beklenmektedir.
Ülkemizin spor alanındaki birikimini bilimsel perspektifle daha ileriye taşıması hedeflenen çağrı ile ilgili detaylı bilgi https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/20689/spor_arastirmalari_cagri_metni.pdf
adresinde yer almaktadır.