Ekonomi ve Finans Bölümümüz CFA Enstitüsü Tarafından Yeterlilik Kabulü Aldı.

2 Eylül 2021 Perşembe

Ekonomi ve Finans Bölümümüz, finans dünyası çalışanlarına yönelik en saygın ve prestijli sertifikasyonlarından olan CFA (Chartered Financial Analyst) lisansını veren CFA Enstitüsü tarafından yeterlilik kabulü aldı.

Dünyada halen 76 ülkeden 691 üniversite CFA tarafından istenen asgari koşulları sağlayarak programa kabul edilmiştir. Bu önemli ayrıcalığı kazanan Türkiye’de 13 Üniversite bulunmaktadır. Piri Reis Üniversitesinin ders müfredatının gücü, finans piyasalarına paralel bir kariyer planı ile öğrencilerine yatırım, finans gibi alanlarda dünya standartlarında yetkinlik kazandırmakla birlikte öğrencilerinin CFA burs imkanlarından faydalanabilecek yeterlilikte olduğunu kanıtlamaktadır.

CFA tarafından sağlanan burs imkanından üç öğrencimiz faydalanabilecek, yüksek standartlarda oluşturulan müfredatımız sayesinde uluslararası geçerli CFA lisansına ilk adımı kolayca atabileceklerdir. 3 aşamadan oluşan CFA lisansı uluslararası bir sertifika olup, yatırım analisti, portföy yöneticisi, finans uzmanı gibi görevlerde uluslararası kabul edilmiş, yüksek gelir ve üst kariyer basamaklarını hızlandırıcı etkiye sahip bir lisansdır. Aynı zamanda bu sertifika Türkiye’de sermaye piyasalarını düzenleyen Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından da kabul edilmektedir. 

Halen dünyada CFA lisansına sahip 178 binin üzerinde kişi bulunmakta ve bunlar dünyanın önde gelen 25 bin şirketinde üst düzeyde görev yapmaktadır.

“CFA Affiliated University” olarak kabul edilme şartı ilgili bölüm müfredatının asgari %70’inin CFA tarafından belirlenen CFA-Level 1 sınavı kapsamındaki konu başlıkları ile uyumlu olmasını ve yatırım etik ilkelerine uyumu gerektirmektedir. Öğrencilerimiz bu programa dahil olduklarında CFA tarafından sağlanan kaynaklar ile örnek sınavlara erişebilecektir.

www.cfainstitute.org