Üniversite Kayıt Duyurusu

31 Ağustos 2021 Salı

2022 YKS sonuçlarına göre üniversitemizi kazanan adaylara ilişkin yüz yüze kayıt sürecine ilişkin bilgilendirme şu şekildedir:

KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:

TARİH: 22 - 26 AĞUSTOS 2022

SAAT: 09.00 - 17.30

YER: TUZLA DENİZ KAMPÜSÜ

Kayıt İçin İstenen ve Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Üniversiteye kayıt için gelmeden önce https://ois.pirireis.edu.tr/ogrenciler/onlineilkkayit  adresinden doldurulacak olan ön kayıt formunun bir adet çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verilmek üzere 1 adet fotokopisi ( Kimlik fotokopisi ön ve arka yüzü A4 kağıdında aynı sayfada görülecek şekilde olmalıdır. Mali İşler Müdürlüğü ile kullanılacak ise 1 adet fotokopi daha bulundurulmalıdır.
 • İkametgâh Belgesi (E-devletten de alınabilir)
 • Sabıka Kaydı (E-devletten de alınabilir)
 • 2022 YKS Sınav yerleştirme ve sonuç Belgesi (internet çıktısı),
 • Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi  (Gerekli kontroller yapıldıktan sonra belgelerin asılları teslim edilecektir)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devletten de alınabilir)
 • Henüz mezun olmamış fakat kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin, okudukları liseden muhtemel mezuniyet tarihini belirtir yazı getirmeleri gerekmektedir.
 • 6 Adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 ebadında, son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.) Lütfen fotoğraflarınızın arkasına isim ve soy isimlerinizi okunaklı bir şekilde yazarak hazır bulundurunuz!
 • Ödemenin yapıldığını gösterir belge (kayıt esnasında ödeme işlemi bittikten sonra Mali İşler Müdürlüğü’nden alınacak olan belgedir),
 • Sağlık Raporu ya da mesleği icra etmeye uygunluk raporu isteyen programlar için gerekli olan rapor, 

“GEMİ ADAMI OLUR’’ İBARESİ TAŞIYAN SAĞLIK RAPORU

Gemi adamları sağlık yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış, GEMİ ADAMI OLUR ibaresi taşıyan rapor, Denizcilik Fakültesi (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri), Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ( Deniz Ulaştırma İşletme, Gemi Makineleri İşletmeciliği, Mekatronik, Deniz ve Liman İşletme, Marina ve Yat İşletmeciliği) öğrencileri tarafından çıkartılacaktır. Hastane raporu tamamlandıktan sonra HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ’ne onaylatılıp, verilen Gemi Adamları Sağlık yoklama Belgesi’nin bir adet fotokopisi kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

“BALIK ADAM” İBARESİ TAŞIYAN SAĞLIK RAPORU

Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sualtı Teknolojileri Programına kayıt olacak öğrencilerimiz “BALIK ADAM OLUR” ibaresi taşıyan belgenin bir adet fotokopisi kayıt sırasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

** Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 • Kayıt işleminizin tamamlanmış olması için, istenen tüm kayıt belgelerinin teslim edilmiş ve ücret ödemenizin yapılmış olması gerekmektedir. Bu işlemlerden biri eksik olduğu takdirde kesin kayıt işleminiz tamamlanmadığı anlamına gelir.
 • Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimize Öğrenci İşleri Yetkilisi tarafından kesin kayıt belgesi verilecektir. Bu belgede öğrenci mail adresiniz, OİS kullanıcı adınız ve parolanız ayrıca öğrenci numaranız yer almaktadır. Öğrenci bilgi sistemine (OİS) https://ois.pirireis.edu.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz.

Kayıt Süreci Tablosu