Patentle Türkiye 3.Ulusal Üniversiteler Arası Patent Yarışması

4 Ağustos 2021 Çarşamba

PATENTLE TÜRKİYE


Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 3. defa düzenlenecek olan üniversitelerimizde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor. Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, öğrencilerin gelecekte profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır. Yarışma sürecince, üniversite öğrencilerinin Türk Patent ve Marka Kurumunun web sitesi olan www.turkpatent.gov.tr üzerinden e devlet yoluyla elektronik başvuru sistemine(EPATS) giriş yaparak
ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.

AMAÇ VE FAYDA


Okullarımızda üretilen teknik bilginin patente dönüştürülerek ülke ekonomisinin ve teknolojisinin
gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır


Detaylı bilgi için https://patentleturkiye.turkpatent.gov.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.