Yurt Başvuruları

27 Temmuz 2021 Salı

T.C.

GENÇLIK VE SPOR BAKANLIGI
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlügü

Genel Müdürlüğümüzce her yıl alınmakta olan yükseköğrenim öğrencilerinin yurt başvuruları ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemler, 2021-2022 akademik yılı itibarıyla YÖKSİS üzerinden alınacak veriler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. YÖKSİS üzerinde bilgisi bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacaklardır. Başvuru öğrenci tarafından tamamlanmış olsa bile değerlendirme aşamasında öğrenim bilgileri YÖKSİS üzerinden doğrulanamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu çerçevede, üniversitenizde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim bilgileri ile üniversitenizin yükseköğretim programlarının sınıf, il, ilçe ve hazırlık bilgilerinin YÖKSİS ortamında sürekli olarak güncel tutulması gerekmektedir. Yurt başvurusu esnasında öğrencilerin öğrenim bilgilerine ilişkin sorun yaşamaları ve bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzle irtibata geçmeleri halinde, öğrenciler öğrenim gördükleri üniversitelerin öğrenci işleri bürolarına yönlendirileceklerdir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

                                                                                                       Recep Ali ER
                                                                                                        Genel Müdür