Kamu Terim Bankası Projesi

4 Haziran 2021 Cuma

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
İletişim Başkanlığı
Tercüme Dairesi Başkanlığı

Türkiye’nin son 20 yıldır yaşadığı siyasi ve ekonomik dönüşüm, uluslararası alanda ortaya koyduğu ahlaki ve insani duruşunu daha güçlü bir şekilde ifade etmesine imkân sağlamıştır. Türkiye, uluslararası camiada karşı karşıya olduğu haksız ithamlar ve menfur saldırılara karşı haklı davasını savunmaya devam ederken aynı zamanda küresel bir güç olma sorumluluğu ile terörizmle de her alanda mücadele etmektedir. Türkiye’nin kesintisiz sürdürdüğü bu mücadelenin en önemli ayaklarından biri de stratejik iletişim faaliyetleridir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu anlayışın doğal bir sonucu olarak ülkemizin iletişim stratejisinin belirlenmesi ve haklı mücadelemizde devlet kurumlarımızın ortak bir söylem benimsemesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bilhassa devletimizin uluslararası camiada sürdürdüğü haklı mücadelesinde kamu kurumlarımızın ortak bir dil ve strateji benimsemesi ülkemizin söylemlerinin etki alanını genişletecektir.

Günümüzde hakikatin kendisi kadar nasıl ve ne şekilde ifade edildiği de uluslararası kamuoyu açısından önemli bir hale bürünmüştür. Bu çerçevede, uluslararası kamuoyuna yönelik hazırlanan içeriklerin hazırlanmasından veya çevrilmesinden sorumlu birimlerimize önemli görevler düşmektedir. Türkiye’nin haklı mücadelesinin dünyaya sağlıklı bir şekilde anlatılabilmesi için çeviri disipliniyle uğraşanların rolü gün geçtikçe artmaktadır.

Türkiye’nin bütünleşik iletişim stratejisini tasarlama ve uygulama görevini üstlenmiş olan İletişim Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası alanda açıklama ve demeçlerinde tutarlık ve yeknesaklığın temin edilmesi amacıyla Kamu Terim Bankası projesini hayata geçirmiştir. Bu proje sayesinde doğru yerlerde doğru ifadelerin standart bir üslupla kullanılması ve özellikle uluslararası açıklamalarda söylem birliğinin tesis edilmesi, ülkemizin politika ve tezlerinin daha doğru, tutarlı ve etkin bir şekilde anlatılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen Kamu Terim Bankası ve Çevirmen Başvuru Kitabı’nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ve kamu kurumlarımızın ortak bir dil ve söylem benimsemesinde önemli bir yer teşkil edeceği muhakkaktır.

11 farklı kategoride 7 bin terim ihtiva eden Kamu Terim Bankası, güncellenebilir ve geliştirilebilir aktif bir proje olarak tasarlanmış olup, kamu çalışanları ve akademisyenlerin katkılarıyla daha da zenginleştirilebilecektir. Kamu Terim Bankası’na http://ktb.iletisim.gov.tr adresinden, edu.tr ve gov.tr uzantılı e-posta adresleri ile üye olunabilmekte, terim önerisinde bulunulabilmektedir.

Bu çerçevede kurumlar arası bütünleşik iletişim stratejisinin sağlanması amacıyla, kamu kurumlarının değerli katkılarıyla geliştirilen Kamu Terim Bankası hakkında; kurumunuz bünyesinde tercüme ve dış ilişkiler ile ilgili alanlarda çalışmalar yürüten personelinizin bilgilendirilmesi, söz konusu personelin platform üyeliğinin ve kullanımının sağlanarak projenin geliştirilmesine, zenginleştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkı sunulması hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                    Prof. Dr. Fahrettin ALTUN
                                                                                                           Başkan