24. Sıvı Hal Sempozyumu

11 Mayıs 2021 Salı

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ- ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUM

“24.  SIVI HAL SEMPOZYUMU”

TARİH:  28 MAYIS 2021-CUMA
SAAT:  13:00

MS TEAMS KODU:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a69a269a869084dbc8512e7708ee54e5d%40thread.tacv2/1619816725545?context=%7b%22Tid%22%3a%2294038d92-77fe-4ba6-b1b7-f5819356689c%22%2c%22Oid%22%3a%2274436968-74f8-4489-838d-a1ee6291716c%22%7d

Sempozyum maddenin sıvı halinin anlaşılması amacını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, su, denizsuyu, biyolojik sıvılar gibi düzensiz yapıların fiziği ve kimyası üzerinde çalışanların  yanısıra disiplinlerarası çalışan araştırmacıları bir araya getirerek, sempozyum konusu çeşitli yönleriyle incelenerek ileriye dönük araştırmalara  çözümler aranması amaçlanmaktadır.

Bu sene 24. kez gerçekleştirilerek çevrimiçi olarak düzenlenecek ve sadece davetli konuşmacıların yer alacağı,  geleneksel Sıvı Hal Sempozyumu'nda “Su ve Covid- 19” güncel konusunun yanısıra, katılımcıların ilgisini çekebilecek konuşmalarla sempozyumun amacına katkılar sağlanacaktır.

Sempozyuma MS Teams üzerinden dinleyici olarak katılım, ilgi duyan herkese açıktır.

 

PROGRAM:

13:00- Açılış

13:05- Haluk Özbek-(İstanbul Teknik Üniversitesi)-Program Yürütücüsü konuşma

13:15- Murat Canpolat (Akdeniz Üniversitesi)- “Aerosol Corronavirus'un thermal inaktivasyonu”

13:45- D. Yılmazer (YÖK TEBİP Üstün Başarılılar Programı), A.N. Berker (Kadir Has Üniversitesi ve MIT), Y. Yılmaz (Kadir Has Üniversitesi ve İTÜ)- “Fractal Measures of Sea, Lake, Strait, and Dam-Reserve Shores: Calculation, Differentiation, and Interpretation”

14:05- A.N. Berker (Kadir Has Üniversitesi ve MIT) ve Trabzon, Rize, Of: Dinamolar KHas HAD Dersinin Elemanları- “Trabzon, Of, Rize:  Dar Kıyı Şeridinin Güçlü Dinamoları"

14:25- A. Türkoğlu (Kadir Has Üniversitesi Lise Yaz Okulu ve Boğaziçi Üniversitesi), A.N. Berker (Kadir Has Üniversitesi ve MIT)- “Bunalımlı Potts Modellerinde Kaos ve Yerel Serbesti Çoğalmasıyla Kaostan Çıkış: Renormalizasyon Grubu Hesapları”

14:45- Bilal Tanatar (Bilkent Üniversitesi)- “Rotons and Bose condensation in Rydberg-dressed Bose gases”

15:05- Alkan Kabakcıoğlu (Koç Üniversitesi), Huaping Li (University of Chinese Academy of Sciences)  - “Anomalous RNA hairpin folding dynamics”

15:35- Ebru Günister- “The Effect of Nanofillers on Processing, Properties, and Applications of Polymer Based Composites”

15:55- Batuhan Ünver (Pîrî Reis Üniversitesi), Gülşen Akın Evingür (Pîrî Reis Üniversitesi), Levent Çavaş (Dokuz Eylül Üniversitesi)-“ Effects of currently used antifouling booster biocides on green fluorescent proteins in Anemonia viridis”

16:10- Kapanış

 

DÜZENLEME KURULU:

Prof. Dr. Zehra Akdeniz (PRÜ)-Koordinatör

Prof. Dr. Haluk Özbek (İTÜ)- Program Yürütücüsü

Doç. Dr. Gülşen Akın Evingür (PRÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan S. Sarıyer (PRÜ)

 

İLETİŞİM:  Doç.Dr. Gülşen Akın Evingür  (PRÜ)

 e-mail: gulsen.evingur@pirireis.edu.tr

 

BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Zehra AKDENİZ - Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. A. Nihat BERKER - Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Bedia ERİM BERKER - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Can Fuat DELALE - Işık Üniversitesi
Prof. Dr. Levent DEMİREL - Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay DERELİ - Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU - Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ş. Erol OKAN - Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk ÖZBEK - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sevtap YILDIZ ÖZBEK- İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yani SKARLATOS - Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal TANATAR - Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR - Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TOMAK - Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal YELEKÇİ- Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. İskender YILGÖR - Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin YURTSEVER - Koç Üniversitesi