DMYO Öğrencileri ve Mezun Öğrenciler Staj Başvuru Evrakları ve Staj Defterleri

10 Mart 2021 Çarşamba

DİKKAT: Soru ve cevaplarınız için staj@pirireis.edu.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

DMYO Öğrencilerimiz,

 

Ülkemizin de içinde bulunduğu normalleşme süreci kapsamında, isteyen DMYO Mezunlarımız “uyulması gereken kurallar çerçevesinde” ve “tedbirleri alarak” mezuniyet sonrası staj başvurularını yapabileceklerdir.

Başvurular bizzat Üniversitemize gelerek yapılabilecektir.  Üniversitemize giriş esnasında öğrencilerimizin ateş, maske ve HES Kodu kontrolleri yapılacaktır. Daha sonra başvuru evrakları Üniversitemiz B-111B’de bulunan Kurumsal Staj Ofisi Koordinatörlüğü personeline sosyal mesafe kurallarına uyarak teslim edilecektir.  Başvuru süreci bizzat kişinin kendisi  veya belgeleri iletecek olan bir yakını tarafından yürütülecektir.

Sağlıklı günler dileriz.

 

Mezun Öğrencilerimiz,

 

Kurumsal Staj ofisine başvuruda bulunurken beraberinde 'BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ STAJ DEFTERİNİN FOTOKOPİSİNİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN EVRAKLARI' getirmeleri istenmektedir. Staj başvuru evrakları ve Staj defterlerine aşağıdaki ilgili sekmelerden erişe bilirsiniz. 

 

Makine Zabiti ve Mekatronik bölümü mezun öğrencilerimiz, Atölye ve Bakım -Tutum stajları ile ilgili staj defterleri ile beraber Atölye/Bakım-Tutum staj protokolü formlarını staj yapacakları firmaya kaşe ve ıslak imzalı olarak doldurtup kurumsal staj ofisine getirmeleri gerekmektedir.

 

DMYO Mezunları Staj Başvuru Formu

 

Güverte Vardiya Zabitliği Deniz Stajı Eğitim Defteri Bölüm-I

 

Makine Zabiti Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi Bölüm-I Atölye Stajı Eğitim Defteri

 

Makine Zabiti Bölüm 2 Bakım Tutum Stajı Eğitim Defteri

Makine Zabiti Deniz Stajı Eğitim Defteri

Atölye Staj Protokolü Formu

Bakım Tutum Staj Protokolü Formu

Mekatronik ( Elektro Teknik Zabiti ) Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi Bölüm I Atölye Stajı Eğitim Defteri

Mekatronik (Elektro-Teknik Zabiti) Deniz Stajı Eğitim Defteri

Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı Deniz Stajı Eğitim Defteri Bölüm-I

Yat İşletme ve Yönetimi Programı (Yat Kaptanı) Deniz Stajı Eğitim Defteri

 

DMYO Öğrencilerimiz,

 

Öğrenime devam eden öğrencilerimiz öğrenim süresince yapılması gereken 30 iş günü kara(işyeri) stajı ile ilgili aşağıdaki belirtilen sekmede başvuru sırasında istenilen evraklar ve öğrenci iş yeri staj defterinin fotokopisini beraberinde getirerek kurumsal staj ofisine müracat etmesi gerekmektedir. 

 

 

DMYO Staj Başvuru Formları ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Bilgi Formu

DMYO Normal Öğrenci İşyeri Staj Defteri

Başvuru sırasında istenen evraklar:

 

EK-1: DMYO Mezun Öğrenci  Staj Başvuru Formu 

 

EK-2: 3 adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf

 

EK-3: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken atölye stajı evrakları

 

EK-4: DMYO mezunlarına ait kara stajı yapacak olanların teslim etmesi gereken bakım-tutum stajı evrakları

 

EK-5: Gemiye Katılış Ordinosu (Sadece deniz stajına çıkacak olan DMYO mezunları staj yapacakları şirketten kaşeli ve ıslak imzalı olarak temin edeceklerdir.)

 

EK-6: Türk Bayraklı Gemilerde deniz stajı yapacak mezunlarımızın mutlaka katılış ordinosunda yazılı gemiye katılış tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi geminin bağlı bulunduğu şirket tarafından verilecektir.)

 

EK-7: Kara stajı (atölye ve/veya bakım-tutum) yapacak mezunlarımızın mutlaka staj başvuru formları ve diğer evraklarında beyan edilen staja başlama tarihi itibari ile sigortalandıklarını gösterir işe giriş bildirgesi. (İşe giriş bildirgesi staj yapılacak şirket tarafından verilecektir.)

 

Not: Yabancı bayraklı gemilerde staj yapacak mezunlarımız için sigorta işe giriş bildirgesi gerekmemektedir.